Tryton

Tryton és el fruit d'anys d'experiència en el desenvolupament de programari de gestió empresarial. Un projecte nascut de la unió d'empreses líders en el desenvolupament d’ERPs de programari lliure i amb la intenció de dissenyar i crear un producte on aplicar tot el coneixement acumulat en anys de millores i desenvolupaments.

Un  programa 100% programari lliure. Una llibertat d'ús que inclou des de la base de l'aplicació amb tots els mòduls disponibles fins a la migració entre versions. Una aplicació sense costos de llicència desenvolupada amb les millors eines actuals i que constitueix la millor solució de codi obert al servei de la gestió empresarial.

 
Funcionalitats bàsiques

 

Multi-plataforma

 • Aplicació executable en Windows, Linux i MacOS X

Multilingüe

 • Aplicació disponible en 10 idiomes: català, espanyol, anglès, francès, alemany, holandès, rus, lituà, txec i búlgar, i amb possibilitat d’afegir-ne de nous
 • Camps per traducció a diferents idiomes de tota la informació susceptible de ser comunicada a tercers com ara noms de productes, descripcions, terminis de lliurament, etc.

Multi-empresa

 • Gestió de múltiples empreses amb el mateix ERP i jerarquització en forma d’arbre

Multi-divisa

 • Possibilitat de treballar amb múltiples divises. Definició de divisa base i gestió de tipus de canvi

Multi-usuari

 • Gestió de múltiples usuaris, nivells de seguretat i permisos per limitar l’accés, consulta o modificació de dades

Documentació

 • Arxiu de documents en format original adjunts a qualsevol registre de l’aplicació (tercers, productes, comandes, moviments d’estoc, etc.)

Calendaris

 • Integració amb calendaris externs via CalDAV
 • Gestió completa de múltiples calendaris amb edició i programació de tasques, visualització de tasques pendents i esdeveniments amb notificació d’assistència
 • Administració de permisos de lectura, escriptura i eliminació

Correu electrònic

 • Enviament manual o automàtic de correus electrònics directament des de l’aplicació amb registre històric a la fitxa de tercers
 • Editor de plantilles de correu electrònic
 • Recepció de correus electrònics amb generació de registres

Exportació i importació de dades

 • Sistema lliure per importació i exportació de registres del sistema en format CSV

Registres obsolets

 • Desactivació de registres sense necessitat d’eliminar-los de la base de dades. La desactivació de registres facilita la gestió diària ja que no es mostren en els llistats a no ser que es cerquin específicament

Usabilitat

 • Alta usabilitat de l’aplicació mitjançant adreces de teclat, duplicació de registres, configuració per usuari de visualització, menús i preferits, filtres personalitzats, etc.

Cerca global

 • Camp de cerca global que permet localitzar fàcilment informació introduïda en qualsevol registre del programa: noms, arxius, factures…

Escriptoris

 • Possibilitat de crear escriptoris, pantalles d’inici i taulells de control per usuari facilitant la gestió de les seves activitats

Parametrització

 • Predefinició de valors de camps i personalització de números de sèrie en comandes, factures, devolucions, abonaments, etc.

Còpies de seguretat

 • Possibilitat de creació i recuperació manual de còpies de seguretat de la base de dades

 

Tercers: clients i proveïdors

Gestió de tercers

 • El concepte tercer unifica les dades de tota persona física o jurídica relacionada amb l’empresa. La mateixa fitxa mestre de tercers permet la introducció de totes les dades necessàries la gestió diària com són:
  • Definició d’empresa, logo i nom comercial
  • Control de duplicitats i validació de NIF i VAT europeus
  • Nombre il·limitat de contactes, adreces i mitjans de contacte
  • Nombre il·limitat de comptes bancaris amb validació de número de compte
  • Vinculació entre tercers amb identificador de relació
  • Localització d’adreces de tercers a Google Maps
  • Categorització de tercers
  • Definició d’idioma de comunicació amb el tercer
  • Registre de comunicacions (correus, CRM, trucades, etc.)
  • Suport de CardDAV
  • Administració d’hores de treball diàries, setmanals, mensuals i anuals per empresa
  • Valoració de cost hora per treballador amb registre històric de modificacions

Empleats

 • Administració de les dades dels treballadors i assignació a l’empresa o empreses on realitzen la seva activitat

Ubicacions

 • Definició global o individualitzada de magatzems per client o proveïdor
Productes

Gestió de productes

 • Taula mestre de productes amb classificació per productes estocables, consumibles (estoc infinit), serveis i actius
  • Noms i descripció multi-idioma
  • Categorització de productes
  • Definició de mesures i pes del producte
  • Registre històric de preus de cost
  • Codi de barres
  • Valoració d’inventari amb la possibilitat d’establir el mètode de càlcul de cost entre fix, preu mig ponderat o FIFO

Unitats de mesura

 • Gestió de tot tipus d’unitats de mesura, agrupades per categories i amb factors de conversió i precisió d’arrodoniment

Variants i atributs

 • Administració personalitzada d’atributs i grups d’atributs per facilitar la gestió de característiques de producte com el color, la talla, dimensió, etc…

Lots i números de sèrie

 • Gestió de lots i números de sèrie per producte i configuració d’obligatorietat d’assignació per tipus de moviment (recepció, producció, venda, etc.)

Ubicacions preferents

 • Definició d’ubicacions preferents per l’emmagatzematge de productes amb moviments directes en la recepció de mercaderia
CRM i vendes

 

Iniciatives i oportunitats

 • Registre d’iniciatives amb valoració econòmica, assignació de comercial, productes d’interès, probabilitat de conversió i relació amb campanyes comercials realitzades
 • Vinculació de múltiples ofertes a oportunitat comercial i àgil procés de cancel·lació o conversió a comandes

Anàlisi comercial

 • Resum d’iniciatives i oportunitats per comercial, per mes i creuades per mes i comercial. Comptabilització d’oportunitats de negoci, imports agregats i taxes de conversió

Activitats

 • Gestió d’accions (trucades, correus i reunions) vinculades a oportunitats comercials o clients
 • Planificació i control de futures accions

Gestió de vendes

 • Administració i visualització del circuit complet de venda, des dels pressupostos en esborrany fins a les factures, passant per ofertes, comandes, albarans, etc.
 • Possibilitat de definir per defecte el mètode de facturació, càlcul de costos d’enviament i transportista entre d’altres

Parametrització de productes

 • Identificació de productes disponibles per a la venda
 • Definició d’unitat de venda diferenciada de la unitat base del producte
 • Possibilitat de fixar el termini de lliurament per producte
 • Definició del mètode d’abastament de producte en la venda: des d’estoc o compra a proveïdor

Pressupostos

 • Edició flexible de pressupostos de venda amb títols, comentaris, subtotals, reordenació de línies i descomptes unitaris per línia de producte
 • Possibilitat de modificar les condicions predefinides de tipus de pagament, tarifa aplicada, transportista, mètode de facturació i enviament, etc.
 • Àgil procés de conversió d’esborrany a oferta i a comanda
 • Enviament d’ofertes des de la mateixa aplicació
 • Creació automàtica d’albarans i factures associades i visualització del seu estat
 • Càlcul automàtic del preu de transport per venda o per enviament: preu fix, per pes o per valor de la oferta

Marges comercials

 • Càlcul de marge comercial per línia i oferta amb control d’aprovació per marges negatius

Tarifes

 • Gestió de múltiples tarifes de venda globals, per categories o productes i assignació a clients
 • Administració d’escalats per quantitats de producte
 • Fórmula de càlcul de tarifes basades en preu de cost, PVP, altres tarifes, etc.

Cancel·lació de factures

 • Possibilitat de cancel·lar factures generades a partir de comandes de venda

Devolucions

 • Possibilitat de programar devolucions de mercaderia de clients amb preu igual o diferent al preu de venda
Compres

 

Gestió de compres

 • Administració i visualització del circuit complet de compres, des dels pressupostos en esborrany fins a les factures, passant per ofertes, comandes, albarans, etc.
 • Possibilitat de definir per defecte el mètode de facturació.

Parametrització de productes

 • Identificació de productes disponibles per a la compra.
 • Definició d’unitat de mesura de compra diferenciada de la unitat base del producte.

Proveïdors

 • Llistat de proveïdors per producte amb terminis d’enviament, dies setmanals d’entrega i tarifes.

Pressupostos

 • Edició flexible de pressupostos de compra amb títols, comentaris, subtotals, reordenació de línies i descompte per línia de producte.
 • Possibilitat de modificar les condicions predefinides de magatzem destí, tipus de pagament i mètode de facturació.
 • Àgil procés de conversió d’esborrany a pressupost i comanda.
 • Enviament de petició de pressupostos i comandes des de la mateixa aplicació.
 • Creació automàtica d’albarans i factures associades i visualització de l’estat.

Regles d’estoc mínim

 • Definició d’estocs mínims i màxims per producte i ubicació amb la possibilitat de definir el tipus d’abastiment entre compra o moviment intern.

Sol·licituds de compra

 • Propostes de compres basades en estocs mínims i programacions d’entregues a clients.

Cost de transport

 • Imputació del cost del transport en el cost del producte. Distribució de costos per valor de la mercaderia.

Devolucions

 • Possibilitat de programar devolucions de mercaderia a proveïdors amb preu igual o diferent al preu de compra.
Logística

Multi-magatzem i ubicacions

 • Gestió de múltiples magatzems amb número il·limitat d’ubicacions seqüenciables i organització jeràrquica totalment configurable (magatzem/planta/passadís/prestatgeria/…).
 • Sol·licituds de moviments entre magatzems.

Estoc

 • Centre d’informació d’estoc per magatzem o ubicació amb gràfic d’evolució històrica.
 • Càlcul d’estocs presents i futurs en temps real i possibilitat de realitzar tancaments per periodes.

Albarans

 • Gestió d’albarans d’entrada, interns i de sortida amb reserva de materials i moviments parcials o totals de producte.
 • Informació de venda origen de l’albarà
 • Possibilitat de gestionar albarans valorats, sense valorar i valorats amb descompte.

Programació d’entregues

 • Previsió en la gestió d’inventaris mitjançant la programació d’entregues periòdiques a clients amb definició de període, quantitat total i entregues mínimes.

Devolucions

 • Administració de devolucions de clients i a proveïdors directament des d’albarans d’entrega.

Inventaris

 • Gestió d’inventaris per recompte físic totals, per ubicació o producte. Moviments de regularització.

Traçabilitat

 • Control de traçabilitat total amb lots o números de sèrie. Compra-Fabricació-Ensamblatge-Venda.
 • Registre de preu de cost per lot

Gestió dels transportistes

 • Integració de transportistes en la gestió de tercers i definició de serveis de transport.
 • Possibilitat de calcular el cost del transport en la venda de mercaderia a partir d’un preu fix, per pes total de la comanda o per percentatge sobre el preu total de venda.

Enviaments directes (Drop Shipment)

 • Gestió diferenciada d’entregues directes de productes de proveïdor a client.
Facturació i comptabilitat

 

Comptabilitat

 • Gestió completa de la comptabilitat adaptada al Plan General Contable Español 2008 i a la versió per PyMEs
 • Administració d’exercicis fiscals amb assentament de regularització, obertura i tancament
 • Personalització del número de dígits de les comptes comptables amb facilitats de cerca
 • Possibilitat de definir comptes comptables per productes i categories de producte
 • Creació d’assentaments manuals i automàtics des de factures, amb possibilitat de consulta i modificació
 • Compte de resultats
 • Gestió comptable de tercers sense necessitat de generar subcomptes
 • La gestió comptable bàsica incorpora els següents informes:
  • Llibre diari
  • Llibre major
  • Balanç de sumes i saldos
  • Balanç de situació
  • Balanç de pèrdues i guanys
  • Balanç de tercers
  • Saldo vençut
  • Registre de factures

Actius

 • Administració d’actius materials i immaterials amb alta manual, integració amb compres i control d’ubicació
 • Càlcul automàtic d’amortitzacions lineals i creació d’assentaments amb la periodicitat indicada

Impresos oficials

 • Assistents per la presentació dels informes oficials:
  • Model 303: Impost sobre el valor afegit. Auto-liquidació
  • Model 340: Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre
  • Model 347: Declaració anual d’operacions amb terceres persones
  • Model 349: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries

Tresoreria

 • Vistes globals d’apunts comptables conciliats i pendents de conciliació

Cartera

 • Situació de cartera amb informe de previsió de cobraments i pagaments
 • Remeses bancaries de cobrament i relacions de pagaments a proveïdors

Comunicació bancària

 • Creació i descàrrega de fitxers segons format CSB:
  • Norma 19: Rebuts domiciliats
  • Norma 34: Nòmines, transferències i xecs
  • Norma 43: Informació de moviments de comptes
  • Norma 58: Avançament de crèdits comercials

Conciliació bancària

 • Conciliació semi-automàtica d’apunts comptables mitjançant la descàrrega i integració del fitxer de Norma 43 amb de regles de conciliació per import, data, concepte, etc.

Comptabilitat analítica

 • Definició flexible de l’estructura de costos de l’empresa per centres de cost amb imputació directa des de facturació, compres i vendes

Comptabilitat pressupostària

 • Administració de pressupostos mensuals, globals i per àrees funcionals de l’empresa, amb control de desviacions

Facturació

 • Administració de factures i abonaments per clients i proveïdors amb la possibilitat de definir sèries de facturació diferenciades per exercici fiscal o període
 • Generació manual i automàtica de factures i amb la possibilitat de facturació directa des de vendes o expedicions
 • Obligatorietat de factures correlatives i d’impostos en factures
 • Emissió de factures amb IRPF
 • Gestió del IVA
 • Administració de tipus i terminis de pagament per empresa amb possibilitat de modificació des de factura
 • Seguiment de l’estat de pagament de les factures
Producció

Gestió de la producció

 • Administració del circuit productiu passant per sol·licituds de producció, esborranys, producció en espera, reserva de material, producció en curs i finalitzada
 • Visualització i gestió d’inici de produccions programades en format llista i calendari
 • Definició d’ordres de producció amb número de sèrie i períodes de subministrament
 • Vinculació a registre d’origen de la producció: comandes, albarans, etc. i peticions de moviments de matèries primeres
 • Càlcul del cost de producció

Producció per etapes

 • Gestió de produccions en etapes per rutes entre centres de treballs
 • Definició de centres de treballs amb cost i classificació entre maquinària i treballadors

Càlcul de necessitats basat en estocs mínims

 • Estructura flexible de producció modificant matèries primeres i productes resultants. Imputació de mermes i residus de fabricació
 • Creació automàtica de moviments de subministrament des de solicituds de producció

Traçabilitat

 • Registre de lots utilitzats en la producció, lot resultant i càlcul de preu de cost mitjançant el cost de lots orígen

Llistes de material

 • Possibilitat de crear múltiples llistes de material (BOM) i versions per producte
Qualitat

Qualitat

 • Integració de proves qualitatives i quantitatives en els processos interns del programa (albarans, fabricacions, etc.) amb vinculació a lots
 • Integració de fórmules de càlcul de proves quantitatives i intervals de validació de resultats
 • Definició de plantilles amb múltiples tests de qualitat
 • Vinculació de produccions a controls de qualitat
Projectes i contractes

Gestió de projectes

 • Administració de projectes amb jerarquització de tasques i subtasques amb vinculació a ordres de treball
 • Edició de plantilles de projectes i creació automàtica de tasques i projectes des de comandes de client
 • Vinculació d’activitats (trucades, reunions i correus) a tasques i projectes
 • Visualització d’hores estimades i hores realitzades, facturació emesa i pendent, cost calculat per preu hora de treballador i benefici obtingut
 • Facturació de projectes manual, per hores realitzades o per hores estimades
 • Planificació de dates d’inici de tasques per restricció de data de finalització i càlcul de data de finalització a partir de data d’inici de projecte o tasca intermitja. Registre de desviacions i tasques prèvies i posteriors
 • Assignació d’empleats a tasques

Ordres de treball

 • Administració de treballs amb estructura jeràrquica per comptabilització de les hores realitzades pels treballadors
 • Assistent per facilitar el registre de tasques i hores realitzades

Anàlisis d’ordres de treball

 • Taulell de control d’hores per treball, empleat i creuades per mes i setmana

Gestió de contractes

 • Administració de contractes amb facturació recurrent amb definició de data d’inici i finalització i servei a facturar i càlcul d’import en base a consums
 • Definició de serveis de contracte amb nombre de repeticions, periodicitat i productes
 • Unificació de factures per múltiples serveis
Característiques tècniques

Estructura

 • Estructura de tres capes: base de dades, lògica de negoci i client

Base de dades

 • PostgreSQL, una de les més competitives del mercat

Llenguatge de programació

 • Python, un dels llenguatges de programació reconegut oficialment per Google per a ús intern

Llicència

 • Programari lliure sota llicència GPLv3

5 MOTIUS PER CANVIAR A TRYTON

 • Perquè tecnològicament és més avançat que OpenERP
 • Perquè ofereix un ritme més alt d’actualitzacions i versions
 • Perquè els canvis de versió són molt més senzills
 • Perquè coneixem bé el producte i fins i tot hem impulsat la Fundació Tryton
 • Perquè ben aviat serà l’ERP de referència en programari lliure

5 MOTIUS PER CONFIAR EN NaN·tic

 • Perquè som especialistes en solucions en programari lliure
 • Perquè garantim un retorn ràpid de la inversió
 • Perquè hem desenvolupat el producte que oferim
 • Perquè ajustem el producte a les necessitats puntuals de cada client
 • Perquè els nostres clients estan molt satisfets dels nostres serveis