Controla al detall les teves finques

Centralitza la informació de les finques per no perdre detall de dades importants com la cèdula d’habitabilitat, el número de cadastre o el certificat energètic obtingut. Organitza-les per tipus i agrupa-les per blocs, carrers, barris o qualsevol altre element per disfrutar d'una visió global o individualitzada.


Amplia lliurement les característiques que desitges controlar: metres quadrats, número d’habitacions, estat general, està moblat o té terrassa? Tota la informació a mà per trobar ràpidament l’habitatge que busques.


Disposa de tot l’històric de les teves finques: qui n’ha estat el llogater? quant de temps i quin import pagava? qui n'ha portat la gestió?

Recull la màxima informació dels arrendataris

Recull la màxima informació dels arrendataris

Classifica els arrendataris seguint els teus propis criteris. Registra les seves dades i identificadors com el DNI o el NIE i aprofita la gestió documental per adjuntar les còpies dels seus documents reduint el paper que utilitzes a l’oficina.


Assegura la correcta facturació dels lloguers. Tryton permet recollir totes les dades bancàries, formes de pagament, controlar els mandats SEPA.


Accedeix a tota la informació amb un sol clic. Troba els contractes, rebuts o qualsevol altre element relacionat des de la fitxa del llogater.


Disfruta d’una relació fluida amb els llogaters recollint varies formes de contacte i identificant l’idioma que prefereixen utilitzar. A més, amb Tryton també podràs especificar si prefereixen rebre les factures per carta o per correu electrònic enviat des del mateix ERP.


Simplifica i optimitza la gestió dels teus contractes

Gaudeix de múltiples serveis en un sol contracte amb característiques pròpies: preus, data d'inici i data de finalització. Amb un sol document podràs facturar el lloguer de l’habitatge, del pàrquing i fins i tot els increments puntuals de reparacions a la finca sense perdre en cap moment l’històric de l’evolució de preus.


Allibera temps del departament de comptabilitat automatitzant la creació dels rebuts amb l'interval de temps, l'import que vulguis i defineix si és necessari la creació de la factura corresponent. Evita els errors dels processos manuals i obtén una visió exacta de la previsió de facturació i ingressos. Dedica les hores dels responsables a feines realment productives.


No perdis diners oblidant els increments anuals, indica a Tryton el mes en que es realitza l’increment i aplica el percentatge en tots els contractes alhora. Recull en el mateix document tota la informació de la fiança i de la garantia.


Disposa de la integració amb VidSigner per arxivar en l’ERP documents signats digitalment amb la màxima garantia jurídica. Una imatge moderna i estalvi de temps, espai i paper.


Simplifica i optimitza la gestió dels teus contractes

Crea rebuts i gestiona'n el pagament de forma fàcil i segura

Estalvia't el temps i els errors de la introducció manual d'informació. Crea les ordres amb format SEPA i envia-les al banc. Deixa que els treballadors es dediquin a tasques que t'aporten valor.


Oblida’t dels sistemes manuals i deixa que Tryton faci la feina. Descarrega’t els moviments bancaris i el sistema de conciliació automàtic t’ajuda a estalviar temps suggerint els possibles assentaments.


Gaudeix de totes les comoditats en l’enviament de rebuts i factures. Envia'ls en paper o per e-mail, segons les preferències dels teus clients. Tryton distingeix els dos sistemes i permet imprimir o enviar per correu electrònic els documents de forma massiva.


Crea rebuts i gestiona'n el pagament de forma fàcil i segura

Un control eficient per al cobrament d’impagats

Controla i redueix els morosos. Amb Tryton no tan sols localitzes ràpidament els rebuts i les factures impagades i quantes vegades ha succeït amb el mateix llogater. També pots establir procediments de reclamació i accions a realitzar segons els dies d'endarreriment. No és el mateix reclamar a un llogater problemàtic que un descuit. Personalitza el tracte fins i tot en les reclamacions.

Treballa amb rigor les despeses de les finques

Treballa amb rigor les despeses de les finques

Entra amb facilitat les factures de despeses i classifica-les per avaluar-ne els resultats amb la comptabilitat analítica. Adjunta l’original a cada factura per tenir sempre la documentació a disposició gràcies a la gestió documental de Tryton.


Has pagat mai una factura dues vegades? Evita les duplicitats en les factures de proveïdor. Cada cop que entres una factura, Tryton comprova si per proveïdor, referència i data existeix una factura igual, avisant de la duplicitat. Estalvia els costos afegits que generen tots aquests errors.


Disposa de tota la informació dels teus proveïdors: classifica’ls seguint els teus propis criteris, registra les seves dades i controla les formes i terminis de pagament, navega a tota la informació associada. El mateix nivell d’informació tant per llogaters com per a proveïdors.


Gestiona els lloguers directament o mitjançant administradors de finques

Guanya temps automatitzant processos gestionats pels administradors. Importa la informació necessària per al cobrament i crea automàticament el rebut per gestionar-ne el cobrament com si fos un lloguer gestionat per tu mateix.


Facilita l’entrada de les despeses dels habitatges amb una aplicació específica i simplificada pensada per als administradors. Controla en tot moment qui n’és el responsable i per quines mans ha passat la gestió de la finca.


Analitza al detall l’estat i els resultats obtinguts

Disfruta d’un panell de control a la teva mida, actualitzat al moment, sempre disponible i creuant dades de diferents orígens. Obtén els resultats de forma ràpida, visual, clara i concisa per conèixer i impulsar la teva empresa.


Entra al detall en el resultat de cada finca. Amb la comptabilitat analítica de Tryton es poden crear múltiples centres de cost i imputar directament els valors des de les factures dels proveïdors i els rebuts dels llogaters.


Gaudeix d’un BI integrat per crear anàlisis personalitzats i estudiar les dades que t’interessen. Fes servir l’assistent de gràfics de barres, de línia o circulars per visualitzar els resultats i consulta ràpidament les dades gràcies als càlculs previs d'informació.


Fins i tot si necessites més flexibilitat, Tryton facilita l’exportació de dades a Excel perquè puguis treballar-les amb les eines que consideris més adients.


Analitza al detall l’estat i els resultats obtinguts
Optimitza la gestió integrant la comptabilitat en el mateix ERP

Optimitza la gestió integrant la comptabilitat en el mateix ERP

Gaudeix dels múltiples avantatges d’integrar la comptabilitat de la teva empresa en l'ERP. Tryton incorpora les eines administratives necessàries per a una gestió comptable completa, rigorosa i eficient, sense necessitat de traspassar dades ni sortir de l'aplicació.


Evita sorpreses amb un control actiu de la tresoreria. Controla les factures pendents de cobrament i de pagament  perquè disposis en tot moment d’informació sobre la situació de la cartera de la teva empresa.


Guanya temps i redueix els errors amb la comptabilització de les petites despeses o moviments recurrents carregats en l’extracte bancari.


Facilita la creació d’informes comptables, simplifica la gestió i la presentació dels principals impresos oficials (303, 340, 347 i 349) i disfruta d’un ERP adaptat per al Subministrament Immediat d’Informació (SII).


Amb un ERP actual, escalable, robust i segur

Disfruta de Tryton ERP, un programa de gestió d’última generació, on-line amb perfils diferenciats d’usuari, multidioma i multicompanyia. Amb un disseny pensat per a l’usuari i en constant evolució per utilitzar les millors tecnologies.


Gaudeix d’un sistema que creix i s’adapta a les necessitats de la teva empresa. Disposa de totes les funcionalitats del ERP: CRM, gestió de tasques, reclamacions, pàgines web, etc. o demana'ns el que necessitis. Creem l’ERP que necessites.

Contacta amb nosaltres. Intentarem ajudar-te i resoldre els teus dubtes.

Truca’ns

935 531 803

o envia’ns un correu electrònic aAmunt