NaN-tic

PRODUCCIÓ

Una gestió de la producció àgil i flexible, adaptada al que necessites en cada moment

Tryton et permet gaudir d’un control global de les diverses etapes de producció de la teva empresa, amb una ràpida visualització de l'estat de cadascuna d'elles: sol·licituds, esborranys, en espera, en producció, etc. Amb Tryton també podràs adaptar i organitzar la gestió de la producció en funció de les teves necessitats.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en la gestió de la teva producció:

Gaudeix de llistes de materials flexibles i dinàmiques sense perdre el control

Crea múltiples llistes de materials. Tryton no només et permet crear tantes llistes de materials com necessitis, també podràs modificar les llistes sobre la mateixa producció per canviar algun dels components sense perdre la traçabilitat.

Revisa, modifica i millora les llistes. A més, podràs crear revisions sobre la mateixa llista amb dates d'inici i finalització per controlar la seva evolució. En les fabricacions amb productes secundaris, les llistes de Tryton permeten obtenir múltiples productes en cada fabricació i gestionar els subproductes i residus que cal declarar.

Minimitza els errors en la producció amb una bona planificació

Assegura la fabricació contra estoc. Tryton t’ajuda a minimitzar els possibles errors perquè proposa de forma automàtica les necessitats de fabricació en funció de les vendes realitzades i de l'estoc disponible.

La producció organitzada, una aproximació a la planificació. Sense arribar a una planificació exhaustiva i complexa, Tryton ofereix una visió global del que cal fabricar i les dates previstes. Informació bàsica per ajustar amb sentit les operacions i realitzar canvis sobre la marxa en les dates de producció, les quantitats o les llistes de materials.

Controla i assegura el nivell d’eficiència de les teves produccions

Preveu les minves en les produccions. Tryton inclou el percentatge d'eficiència en les llistes de materials, tant en les matèries primeres com en els productes, perquè les minves no afectin al resultat de les produccions.

Valora el preu de cost dels productes amb la màxima precisió

Disposa d’informació sobre el cost real de les produccions. Tryton t’ofereix informació real del preu de cost dels productes fabricats considerant les quantitats i el cost dels components utilitzats. En alguns casos també cal considerar el cost de la maquinària i dels treballadors per poder disposar de valors fiables. Tryton et permet gestionar diferents categories, centres de treball i tipus d'operacions per incloure el cost del personal o de la maquinària en les produccions.

Garanteix una producció eficient i de la màxima qualitat

Produccions per múltiples camins. Tryton separa les llistes de materials de les rutes de producció per decidir en cada cas quina és la millor opció per obtenir el resultat desitjat. A més, et permet enllaçar la producció amb els controls de qualitat i definir les proves quantitatives i qualitatives que han de superar les fabricacions per garantir l'excel·lència dels teus productes.

Defineix i supervisa les diverses etapes de la producció

Controla l'estat de cada producció: etapes realitzades, etapes en curs o etapes pendents d'iniciar-se. Tryton facilita tota aquesta informació per cada producció i de forma global.

Treballa la producció per processos: fabricacions en vàries etapes, productes intermedis o consum de matèries en diferents passos. Tryton també et permet definir les etapes i l'ordre en què es realitzen, quines operacions s'inclouen en cada pas, quins productes s'obtenen i quins components es consumeixen.

Estalvia en costos i guanya en competitivitat

Planifica els costos de producció. Els plans de cost de Tryton permeten crear i revisar escandalls, amb la informació emmagatzemada en l'ERP, i incorporar nous components i preus per realitzar l'aproximació més fiable cost del producte.

Estudia i ajusta els marges de la producció. Tryton permet plantejar múltiples escenaris amb diferents marges per matèries primeres, produccions, etc., per ajustar el preu davant clients amb un alt poder de negociació.

Troba la producció més efectiva. Amb Tryton també podràs estudiar diverses fórmules de producció per obtenir l’opció més competitiva. Els canvis en les operacions, rutes o processos productius poden tenir un important impacte en el cost.

Serveix els productes sense acabar-ne la producció

Divideix la producció per realitzar tancaments diaris o poder servir avançaments als clients.

Gain speed with efficient product grouping and identification

Work with products individually, in boxes, pallets or any other form of group. Identify package types and the quantities contained for improved speed in sales, purchasing, stock movements or any other company activity.

Include product size and weight in order to improve details on your offers, or when providing the information necessary to calculate delivery costs. In product kits you can decide if the stock price applies to a unit evaluation, or if pricing depends on components. This avoids the need to check which products are available when responding to orders. If you work with fixed prices, Tryton can inform you of updated component costs and profit margins, so that you can see when you need to update prices.

Identify each product with regular barcode models: EAN, EAN13, code39, ISBN, etc. This is essential if you want to speed up your logistics with scanners, PDAs or any other device.

Gestiona la caducitat dels teus productes de forma intel·ligent

Assigna a les produccions la matèria primera més pròxima a la data de caducitat per tal d’optimitzar la rotació del magatzem. Tryton automatitza la selecció del lot o lots més propers a la seva caducitat per a cada producció.

Top