Onedose Pharma

Onedose Pharma

Onedose Pharma és un laboratori farmacèutic concebut amb la idea de racionalitzar l’ús dels medicaments mitjançant el desenvolupament i la comercialització de medicaments en monodosis.

La comercialització de medicaments en dosis unitàries representa la fórmula més racional de distribució ja que permet ajustar les dosis adquirides a la duració del tractament, amb un estalvi econòmic i evitant el residus derivats dels medicaments no consumits.

Tot i l’experiència de més de 20 anys en el desenvolupament i la comercialització de medicaments genèrics per a la indústria farmacèutica, la creació d’un nou laboratori amb una orientació comercial totalment diferenciada plantejava la necessitat d’adaptar un programa de gestió a les necessitats específiques de l’empresa. Onedose Pharma va decidir confiar a NaN·tic la implantació i personalització d’OpenERP on entre les diverses adaptacions realitzades podem destacar:

  • Millores en la gestió de preus ampliant la funcionalitat estàndard associant el preu de cost al preu del lot.
  • Creació automàtica de múltiples lots en les produccions.
  • Gestió i racionalització en l’ús de granels.
  • Integració de controls de qualitat.
  • Exportació d’informes comptables.
  • Millores en la generació del model 340.
  • Suport i garantia.
Amunt