Política de privacitat

Política de privacitat

A NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL
 • B65247983
 • C/ Antoni Cusidó, 92 - 08208 - SABADELL - BARCELONA
 • gdpr@nan-tic.com

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 1. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
 2. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.
 3. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 4. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 5. Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a gdpr@nan-tic.com o C/ Les Paus 98 local 2, cantonada Gran Via 08202 Sabadell - Barcelona.
 6. Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l'interès legítim del responsable com a base legal, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.
 7. El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l'interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 8. En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL provenen de: El propi interessat.


1. Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: a) Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud. b) Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions informatives, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països: Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i realitzar la còpia de seguretat de les dades. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: a) Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud. b) Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials. c) Consentiment de l’interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l'interès mostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països: Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i realitzar la còpia de seguretat de les dades. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


3. Tractament de les dades de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions fent servir sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: a) Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta en la "Guia sobre l'ús de videocàmeres per a seguretat i altres finalitats", publicada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades es comunicaran als següents destinataris: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països: Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

4. Tractament de les dades d’alta de clients – contractes – pressupostos

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: a) Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. b) Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades es comunicaran als següents destinataris: a) Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal). b) Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països: Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i realitzar la còpia de seguretat de les dades. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


5. Tractament de les dades de potencials clients i contactes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat pels nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, l'enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment. No es prendrà cap decisió automatitzada en funció de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: a) Execució d'un contracte: Gestió de clients potencials que s'han interessat pels nostres productes i/o serveis. b) Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica. c) Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països: Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i realitzar la còpia de seguretat de les dades. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


6. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible per a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades? Dos anys des de l'última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: a) Consentiment de l’interessat: Gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països: Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i realitzar la còpia de seguretat de les dades. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Amunt