Previsió de tresoreria

Albert Cervera i Areny 21 de des. 2010

Acabem d'alliberar un nou mòdul anomenat 'nan_account_forecast' que bàsicament afegeix un nou informe basat en Jasper Reports) per agrupar els apunts comptables per data de venciment. És especialment útil per a previsions de tresoreria (de pagaments i cobraments), basant-se en la informació dels apunts.

Els usuaris poden seleccionar els pagaments desitjats amb els seus propis filtres per acabar seleccionant tots els registres resultants i imprimint l'informe.

El mòdul es pot trobar a la branca extra-addons (v5) al bazaar.

Amunt