Qui tem el teletreball?

NaN-tic 9 de febr. 2022

 Les previsions de quin és el futur del treball a Espanya al voltant del 2025 són que dues de cada tres empreses adoptaran una fórmula de treball híbrida, o sigui, combinaran presencialitat i teletreball. Concretament s’augura que:

 

  • un 25% de les empreses implantarà el treball en remot tots els dies de la setmana i només s’aniria a l’oficina puntualment;

  • un 65% adoptarà un sistema híbrid de dos a tres dies de teletreball setmanals;

  • i finalment, només un 10% de les empreses mantindria la presencialitat de totes les jornades.

 

Cal puntualitzar que aquestes variacions, no solament són entre empreses, sino també entre diferents departaments dins d’una mateixa empresa, ja que hi ha equips amb més oportunitat de teletreballar que d’altres que requereixen una major presencialitat.

 

Tanmateix, la majoria dels directius espanyols manifesta inquietut en front del poc avanç per assegurar la productivitat en el nou context del treball. Alhora que gran part dels empleats espera comtar amb tecnologia best-in-class per poder ser més productiu.

 

És evident la relació entre aquestes dues inquietuts, per una banda la dels directius d’assegurar la productivitat dels empleats en remot, i per l’altra, comtar amb els recursos tecnològics necessaris per produir millor dels empleats. I la seva zona de confluència està en la digitalització dels procesos de treball, de la medició d’objectius i de la comunicació de les persones que integren una empresa, des dels directius a tots el empleats, col·laboradors, proveïdors i clients.

 

Les empreses que avancen amb èxit cap al nou paradigma del treball

 

Els factors de l’èxit del teletreball està precisament en els seus beneficis per l’empresa i pels empleats. Però també en cobrir les necessitats que estableix per ser implantat i solventar aquestes dues pors que acabem de comentar.

 

  1. La flexibilitat pels empleats d’escollir horari i lloc de treball. En paraules de Remedios Orrantia, Directora de RRHH de Vodafone: «El treball és una tasca a fer, no un lloc al que anar.» Entre les grans empreses que estan ja aplicant el que s’anomena l’smart-working estan Telefónica, BBVA, Microsoft, Radisson Hotels, Cepsa, Airbus, MacDonalds, Vodafone, Tabacalera, American Express, GSK, Repsol, Acciona, Melià, FCC, Verisure, etc.

  2. L’establiment clar d’objectius i com s’aconsegueixen, o dit d’una altra manera, els OKRS (Objectives & Key Results). Segons Luisa Izquierdo, Directora de RRHH de Microsoft Ibérica, «La clau és la definició de resultats per cada empleat i equip, que estiguin alineats amb els objectius de la companyia. Els resultats han de ser accionables, medibles, puntuals i estimulants.» El 69% dels empleats considera que les empreses haurien de medir la seva contribució a l’empresa en resultats i no en hores.

  3. Confiança bidireccional, fomentada per una comunicació fluida i clara. El lideratge ha de canviar amb el teletreball i aprofitar per transformar les propostes de valor de l’empresa que fidelitzaran els bons treballadors i atrauran els millors talents. Marta Machicot, Directora Global de Personas (CPO) de Telefónica, explica: «La responsabilitat dels líders d’avui és facilitar que totes les persones pugin al món digital, donant-los molta capacitat de decisió i espai per crèixer.»

  4. Estructues simples amb equips empoderats. En relació a aquest empoderament, José María Monge, Head of Global Talent Solutions & Country Monitoring, afirma que «l’empleat ha de ser el protagonista de la seva formació, la seva carrera i el seu desenvolupament. Serà ell qui prengui les decisions sense que tercers intervinguin.»

 

I ara què fem amb les oficines?

 

Transformar-les. L’oficina de totxo i ciment es transforma d’un lloc on anar a fitxar a un lloc on anar establir lligams amb els companys, inspirar-se i co-crear.

 

Ara, l’oficina real on es treballarà serà la digital. Els seus despatxos seran els perfils de l’ERP amb els seus accesos a tasques, projectes i mòduls de l’ERP. Les seves sales de reunions seran les aplicacions de videoconferència. Les agendes seran els calendaris de les aplicacions de correu, i un llarg llistat de programari que aixecarà una nova oficina al núvol.

 

Una oficina al núvol que l’empleat i el directiu pot dur allà on necessiti o vulgui i redueix els seus desplaçaments a zero, amb l’estalvi en temps i diners que això suposa, i l’augment en conciliació familiar i felicitat personal. Sense oblidar el control sobre els projectes i els temps que fa a les persones més lliures i més motivades per ser productives.

 

Res és possible sense donar el pas de la transformació digital

 

Sents que t’estàs quedant enrere? Que el teletreball durant la pandèmia ha posat en escac la teva empresa per falta de mitjans digitals? Encara no tens ERP?

 

A NaN-tic no prediquem sense coneixement. El teletreball està en el nostre ADN des del principi i ens organitzem de manera híbrida alternant dies des de casa i dies a les nostres oficines de Sabadell i Madrid. Per això sabem com l’ERP és l’eina on mesurar dades de producció, financeres o de rendiment. La majoria d’empreses no saben com mesurar la productivitat, nosaltres et podem ajudar.

 

Estem aquí per escoltar-te i oferir-te l’ERP a la teva mida, flexible i escalable.

 

Contacta’ns! 

La font de les dades és «Nuevas formas de trabajar. Reflexiones sobre el futuro del trabajo en España», del Boston Consulting Group (BCG) i el Think Tank enClave de Personas, presentat el juliol de 2021.

 Amunt