ROI ERP: Calcular els beneficis de la implantació d’un ERP

NaN-tic 3 de nov. 2021

Quins són els majors beneficis quan calculem el ROI ERP

Entre les consideracions inicials alhora de decidir implementar un ERP, NaN-tic recomanem fer un pla d’acció que inclogui una previsió de costos i els objectius a assolir. Això significa marcar quins són els beneficis ERP que desitgem i amb quines mètriques medirem la seva consecució.

El fet d’establir amb quines mètriques medirem els beneficis ERP que perseguim, per una banda ens ajudarà a saber si els nostres objectius són probables, però també, desseguida veurem quins beneficis són tangibles i mesurables, i quins beneficis són intangibles i de medició complexa.

Tot i així, és indispensable fer aquesta planificació, ja que l’experiència en consultoria ens demostra que les empreses que treballen en base a objectius mesurables aconsegueixen major rendiment de les accions. D’aquesta manera aconseguirem major rendiment de l’ERP, a més a més d’obtenir dades útils per la medició del ROI ERP.

 

Quines dificultats te el càlcul del ROI ERP

La major dificultat quan volem obtenir el ROI de l’ERP és que molts dels beneficis es basen en mètriques intangibles.

Però també, a més a més, una dificultat afegida és en relació als costos. Tenim dos tipus de costos a mesurar: els nous i exclusius de la inversió en l’ERP; i els costos que són fixos en l’empresa (s’implementi l’ERP o no).

Els primers costos són del tipus el pagament de les llicències, per exemple; i el segon tipus són, la feina que es suma en implementar l’ERP a la que ja tenen els empleats de normal.

Més endavant veurem un exemple molt acurat de com podem obtenir el ROI ERP. Però comencem per la millor de les notícies. La implementació de l’ERP incidirà positivament en la productivitat de la teva empresa, i a continuació t’expliquem de quina manera.

 

El benefici principal de la implantació d'un ERP és...

L’ERP conduirà a una planificació estratègica productiva i a l'augment de la productivitat

L’objectiu d’una planificació productiva és optimitzar la productivitat. Per aconseguir-ho, s’implementen mesures que evitin els malbarataments i les despeses innecessàries.

Per aconseguir una producció optimitzada, hauràs de preveure totes les etapes del procés per, després, convertir-lo en accions més àgils i efectives, impactant positivament a tots els actors corporatius i, per tant, en els beneficis.

La implantació d’un ERP amb una feina de consultoria profunda inicial, aportarà:

—optimització dels procesos,

—automatització de procediments,

—gestió de dades que facilitaran la planificació i l’estratègia en compres i vendes,

—reducció de temps dels empleats en tasques repetitives,

—augment de tasques de més valor corporatiu,

—major fiabilitat i seguretat de les dades,

—i, per tant, amb tot això, augment de la productivitat.

 

Optimització dels processos en comptes de burocràcia obsoleta

A les empreses, és comú que es creïn determinats processos per solucionar una necessitat puntual o solucionar algun problema específic. Tot i això, després d'establir un protocol, alguns es converteixen en obsolets. Per mantenir els bons resultats de la teva empresa, necessites evitar que aquests processos es converteixin en burocràcia buida que acaba en una carpeta dins d’un calaix.

Per això, és essencial avaluar cada procés intern adequant-los a les mètriques i als objectius actuals de l'organització. En aquest sentit, és recomanable que:

—eliminis processos superflus,

—busquis millorar les activitats efectives,

—els revisis periòdicament per comprovar el seu rendiment.

D'aquesta manera, mitigues la probabilitat de mantenir actius els processos obsolets, que afecten la productivitat i incideixen negativament en els beneficis.

 

Com m’ajuda un ERP per assolir l’objectiu d’una productivitat optimitzada

La gestió empresarial demana flexibilitat, agilitat, atenció i capacitat de decisió. Per això, és essencial que comptis amb els recursos que permeten administrar dades unificades i tasques globals i individuals. És molt complex, oi? Per sort, l'avenç tecnològic ha facilitat la feina de gestió de l’empresa fomentant la precisió i el desenvolupament adequat de les tasques diàries.

En aquest sentit, l’ERP és el software que suporta el sistema de gestió empresarial. A més de convertir-se en una poderosa eina pel que fa a les tasques internes, també possibilita una millor planificació i estratègia, i major cohesió entre departaments. Finalment, tots aquests beneficis resulten en una competitivitat més forta i sòlida.

 

ROI ERP illustration

Beneficis ERP versus costos

Aquí comencem amb la tasca de calcular el ROI ERP. Per poder mesurar-lo, necessitarem tenir per avançat els Key Performance Indicators (KPIs), traduïts com a indicadors clau d'acompliment, permeten analitzar les mètriques importants per al negoci. Tenir-los recollits d’abans de la implantació de l’ERP, permetrà comparar-los a posteriori en diferents etapes de l’amortització de l’ERP. Per mitjà d'aquests indicadors, es poden identificar els punts forts de l'estratègia, així com possibilita entendre quins aspectes cal millorar per aconseguir els resultats esperats.

 

Beneficis tangibles (amb KPI clars)

 1. Reducció de costos:

  1. Reducció d’hores per persona

  2. Reducció d’hores per producte

 2. Exactitut de les dades:

  1. Menys materials desaprofitats

  2. Menys minves

  3. Menys pèrdues desconegudes

Beneficis intangibles

 1. Major fiabilitat de la seguretat

 2. Major Transparència

 3. Millor atenció al client

  1. Menys queixes

  2. Major fidelització

Costos nous i exclusius de l’ERP

 1. Llicències ERP (no en el cas d’un ERP open source com Tryton)

 2. Llicències per usuari (el mateix, en l’ERP open source Tryton que implementa NaN-tic, els usuaris son ilimitats sense costos de llicència)

 3. Consultoria

 4. Infraestructures

 5. Manteniment

 6. Incidències

 

Costos afegits als existents

 1. Hores per persona dedicades al projecte (Directors financer, producció, vendes, etc.)

 2. Hores per persona dedicades a formació d’aprenentatge del software

 

Calcular el Retorn de la Inversió d’un ERP

Amb tots aquest indicadors podràs portar un seguiment, no solament del ROI de l’ERP, sinò de l’estratègia incial que et vas marcar per la implantació de l’ERP. O sigui, de l’assoliment dels objectius que persegueixes. Tot i que has de ser conscient que has de marcar un temps de retorn de la inversió d’entre un any i mig i dos anys.

 

La fòrmula financera per calcular el ROI és:

ROI = (Benefici – Inversió) / Inversió

Un ROI negatiu significarà que no s’ha recuperat la inversió en el temps esperat.

Un ROI igual a zero significarà que s’ha recuperat la inversió en el temps esperat.

Un ROI positiu significarà que s’ha superat l’amortització i el rendiment és superior a l’esperat en el temps establert.

 

Els nous reptes de l’empresa del futur són...

Transformació digital, sostenibilitat, I+D+i, transformació cultural, diversitat i igualtat... Se t’ocorre algun més?

Sense cap dubte, tots aquests reptes són més fàcils de fer front amb un ERP implementat i un equip expert de consultors i desenvolupadors com NaN-tic al teu costat.

Contacta’ns!

 

 

 

Amunt