Col·legi de Periodistes de Catalunya

Col·legi de Periodistes de Catalunya

El Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) és una organització professional creada l’any 1985 que aplega un conjunt de més de 3,900 periodistes i que té com a objectius fonamentals garantir el dret de lliure informació i la llibertat d’expressió, així com la defensa dels interessos professionals dels periodistes que exerciten la professió en qualsevol àmbit de comunicació.

www.periodistes.org

El Col·legi de Periodistes de Catalunya aplega el 50% de professionals de Catalunya amb demarcacions a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

El col·legi ofereix als seus associats una àmplia varietat de serveis tant en el vessant professional: assessorament des de l’àmbit jurídic fins al financer, cursos de formació, borsa de treball i centre de documentació, entre d’altres; així com prestacions i avantatges en altres camps com l’assistència mèdica i el consum de cultura, lleure o esport.


/file/periodistes.jpg

El projecte d’implantació d’un nou programa de gestió s’integrava dins d’un ambiciós pla estratègic i de comunicació centrat en la vessant digital per rejovenir la institució i situar-la com a referent i veu dels periodistes de Catalunya tot assolint l’excel·lència en els seus serveis.

Per assolir l’objectiu plantejat, el Col·legi de Periodistes de Catalunya va seleccionar NaN·tic per implantar i desenvolupar el programa de gestió empresarial (ERP) en la seva infraestructura i adaptar-lo a les necessitats de l’organització en les diferents àrees d’activitat:

  • Gestió unificada de col·legiats amb dades personals, professionals, tipus de col·legiació i quotes, etc. Un complet formulari que també permet adjuntar fàcilment tota aquella documentació annexa difícil de classificar com ara contractes, títols i certificats entre d’altres.
  • Assistent per la gestió de diferents tipus de quotes (júnior, sènior, jubilat) i diferents periodicitats (mensual, trimestral o anual) amb emissió de rebuts i control d’impagats.
  • Desenvolupament de les funcionalitats necessàries per a la gestió total del centre de formació des de la difusió i inscripcions fins a l’anàlisi dels resultats i satisfacció dels alumnes; passant per la gestió de professorat, recursos didàctics i aules, controls d’assistència, itineraris formatius, certificacions, etc.
  • Integració de l’ERP amb la pàgina web facilitant l’actualització de les dades de col·legiació i l’obtenció d’informació i la inscripció als cursos del centre de formació.
  • Integració dels col·legiats com a usuaris del programa de gestió documental del Centre de Documentació Montserrat Roig.
  • Suport i garantia.
Amunt