Hypnos

Hypnos

Hypnos és una empresa que ofereix serveis d’anestesistes a hospitals privats i consultes privades. Hi ha casos, com el de l’Hospital General de Catalunya, que ha subcontractat tot el servei d’anestesistes a aquesta empresa.


Escenari

El sistema de control, gestió i facturació del servei en aquest àmbit sanitari no s’assembla gens al que utilitzen la immensa majoria d’empreses. Els empleats d’Hypnos no treballen per hores sinó que ho fan per una mena de torns que ells anomenen mòduls. Els mòduls tenen preus diferents que s’han de calcular en funció de les hores dedicades, del tipus de servei prestat, de la qualificació del professional, del dia i hora de la setmana, del client final… A més, cal afegir a aquestes operacions elements com les hores extra, les vacances i les baixes.

El resultat final era que aquest complex càlcul de tarifes de preus, de nòmines dels empleats i de factures als clients es feia mitjançant fulls de càlcul, cosa extraordinàriament laboriosa i subjecte a possibles errors humans en la introducció de les dades i l’establiment de les fórmules.


La solució

A dia d’avui no hi ha eines al mercat que permetin la gestió d’aquest tipus de recursos sanitaris i, per tant, es feia necessari plantejar i dissenyar un sistema totalment personalitzat.

L’aproximació feta des de NaN-tic ha passat per muntar un sistema basat en múltiples regles i que és molt flexible, fins al punt que s’ajusta a qualsevol necessitat d’Hypnos en aquest àmbit de la gestió dels recursos humans i la facturació. La solució aplicada calcula de forma automàtica i sense errors, el què s’ha de cobrar a cada client i pagar a cada empleat o proveïdor. Fins i tot, el sistema filtra qualsevol duplicitat tenint en compte que alguns anestesistes d’Hypnos fan feines pagades directament per algun hospital.

Paral·lelament també hem pensat com simplificar la introducció de totes aquestes dades al sistema per evitar feines administratives i possibles errors. La solució ha passat per desenvolupar una app que permet als anestesistes introduir directament la feina feta des del seu telèfon. Aquesta feina només ha de ser validada abans de què Tryton faci el càlcul pertinent i l’envii a la gestoria per enllestir els tràmits finals.


Valoració

Aquest no ha estat un projecte senzill. Hem hagut de plantejar totes les casuístiques possibles i establir un sistema de regles tan robustes com flexibles per garantir els càlculs correctes i el funcionament perfecte de la solució.

Però el resultat respon totalment a la filosofia de NaN-tic, que apostem per adaptar les eines tecnològiques a les necessitats del client, i no a la inversa. Els processos interns es mantenen intactes però amb molta menys feina per l’empresa i sense marge d’error.

El desenvolupament de l’app per dispositius mòbils ha permès arrodonir el projecte i posar facilitats en totes les parts que intervenen en el procés que hem automatitzat. A més, al tenir totes les dades ben estructurades, ara poden aplicar l’eina de business intelligence per obtenir paràmetres molt interessants vinculats a la rendibilitat i a l’eficiència de cada empleat, client, any o qualsevol altre paràmetre d’interès.


Vols més informació d’aquest projecte? - CONTACTA AMB NOSALTRES

Amunt