Barcode Scanner Stock per OpenERP 6.1

Àngel Àlvarez Serra 20 de jul. 2012

Avui presentem el nostre mòdul nan-stock-scanner per la versió 6.1 d'OpenERP

Instal·lació

Podeu descarregar directament el mòdul a la pàgina del projecte https://github.com/angelnan/nan_openerp_modules.git i  clonar-lo utilitzant el sistema de control de versions git clone https://github.com/angelnan/nan_openerp_modules.git o descarregar la última versió com arxiu comprimit https://github.com/angelnan/nan_openerp_modules/zipball/6.1

Heu de tenir en compte que en el repositori podeu trobar-hi més mòduls.

Un cop descarregat:

 • Descomprimir si és necessari, i copiar o  moure la ruta habitual dels mòduls d'OpenERP.
 • Reiniciar el servidor d'OpenERP.
 • Connectar-se utilitzant el client.
 • Actualitzar la llista de mòduls (Administració/Mòduls).
 • Buscar i instal·lar el mòdul nan_stock_scanner.

Finalitzats aquest passos, anem a veure com funciona el mòdul.

Guia d'usuari

Configuració

Disposem de dues configuracions possibles, la primera referent als lots de producció de l'entrada de material:

 • Cap: No crear lots.
 • Sempre: Es crea un lot de producció nou cada cop que es realitza una entrada.
 • Buscar per referència del proveïdor: Busca si ja disposem de un lot amb la referècnia del proveïdor i si no s'en troba cap es crea un nou lot.

La segona informa de la quantitat escanejada:

 • Afegir una unitat per escaneig (comportament per defecte).
 • Reflectir la quantitat esperada del moviment associat.
/file/2012-07-companyia.png

Albarans d'entrada

En els albarans d'entrada, com en la resta d'albarans, apareix una nova pestanya: moviments pendents. Aquesta indica la quantitat de productes que queden pendents d'escanejar i informació referent a cada producte: la quantitat, la referència del proveïdor, data de caducitat, preu de compra, packing i el codi EAN.

/file/2012-07-input-1.png

El procés d'escaneig omple automàticament els camps de quantitat (segons configuració) i preu unitari amb la informació de la compra associada. Manualment es poden completar el camps de data de caducitat i la referència del proveïdor per crear el lot de producció amb de dades necessàries.

La nova pestanya també facilita l'assignació del codi EAN 13 al producte en cas que no n'hi hagi cap d'associat. En el procés d'escaneig es completa manualment del codi EAN 13 que queda automàticament emmagatzemat a la fitxa del producte en la validació.

/file/2012-07-input-3.png

En aquesta pantalla podem comprovar la com els productes s'han dividit, s'ha escanejat una unitat amb un lot de producció i la resta queda pendent.

/file/2012-07-input-2.png

I en la següent captura observem les diferents fitxes actualitzades en l'acceptació del procés d'escaneig.

/file/2012-07-input-4.png

I per últim, la pantalla un cop finalitzat l'escaneig complet de l'albarà.

/file/2012-07-input-5.png

També podem realitzar albarans parcial amb un simple clic en el botó de confirmar productes escanejats. En aquest cas apareix una petita pantalla on podem:

 • Confirmar: Realitza un albarà parcial en cas que sigui necessari tenint en compte la quantitat esperada i la quantitat rebuda.
 • Cancel·lar: Avortem l'operació de confirmació d'albarà.
 • Forçar: Assumim que hem rebut tota la mercaderia i realitzem l'albarà.
/file/2012-07-input-8.png

Albarans de sortida/interns

En els albarans de sortida les opcions són més simples ja que només disposem del producte, la quantitat i el lot de producció a escanejar.

/file/2012-07-out1.png

De la mateixa manera que en els albarans d'entrada, cal separar entre els lots de producció seleccionats.

/file/2012-07-out3.png

El procés segueix exactament igual que el descrit en els albarans d'entrada, realitzant l'albarà complet o parcial segons la diferència entre les quantitats esperades i realitzades.

Amunt