Control de Qualitat

Àngel Àlvarez Serra 19 de set. 2012

Avui repassarem el nostre Mòdul de Control de Qualitat per OpenERP, actualitzat per a la versió 6 on s'incorporen algunes funcionalitats interessants.

El mòdul de Control de Qualitat és un mòdul genèric que permet realitzar qualsevol control de qualitat als diferents models del sistema de forma manual (sense estar integrat en els processos del erp). En les properes setmanes presentarem uns altres mòduls per automatitzar i integrar el control de qualitat en els lots de producció o en els albarans.

/file/2012-09-menu.png

Glossari:

 • Mètode: Els diferents procediments disponibles per realitzar les proves.
 • Prova:  El test a comprovar. Disposem de dos tipus de proves: Qualitativa: El resultat és un terme descriptiu com ara un color, aroma, etc. Quantitativa: El resultat és un valor numèric.
 • Valors Possibles: Els valors o termes que podem escollir com a resultat d'una prova qualitativa.
 • Sinònims: Diferents noms per a la mateixa prova.
 • Referències en test: Els diferents models de l'aplicació on es pot aplicar un test de qualitat.
 • Plantilla: El conjunt de proves utilitzades en un test.

Per als qui no hagin provat el mòdul en versions anteriors, mostrarem el funcionament bàsic del mòdul de control de qualitat amb un exemple que inclou una prova qualitativa i una altra de quantitativa.

 • Comencem per definir els valors possibles de la prova qualitativa.
/file/2012-09-valores_posibles.png
 • Definim els diferents mètodes.
/file/2012-09-metodos.png
 • I les diferents proves a realitzar.
/file/2012-09-pruebas.png
 • Un exemple de prova qualitativa.
/file/2012-09-prueba_cual.png
 • I un exemple de prova quantitativa.
/file/2012-09-prueba_cuan.png

Després de definir els valors previs, comencem a definir el test a realitzar.

/file/2012-09-plantilla.png

En aquest exemple definim un test genèric aplicable a qualsevol model, en aquest cas el model Empresa. També tenim la possibilitat de confeccionar una plantilla per a un model en concret, de manera que si especifiquem que la plantilla és relacionada, seleccionaríem el model Empresa i l'empresa sobre la qual aplicar la plantilla.

/file/2012-09-plantilla_relacionado.png

Una de les novetats del mòdul en l'actualització per a la versió 6.0 ha estat el camp fórmula per poder visualitzar el resultat d'un test. Per definir la fórmula només s'ha d'utilitzar el nom de les línies com operands. En l'exemple que estem mostrant, podem vincular el resultat del test amb el valor de la línia d'embaràs. De la mateixa manera, podríem vincular el camp amb el resultat de la fórmula: (Embaràs + Embaràs 2 * Temperatura) / embaràs, tot i que aquesta no tingui sentit.

Un exemple pràctic: el camp fórmula s'ha utilitzat en uns dels nostres clients que es dedica a la inseminació artificial per calcular la dosi resultants segons els valors del test de qualitat realitzats en cada extracció.

Un cop finalitzada la definició de tots els paràmetres previs, només ens queda passar el test. Per això creem un nou test i la relació amb l'empresa, premem el botó "Seleccionar Plantilla" i escollim el test que volem realitzar. Automàticament s'ompliran les diferents línies depenent de la plantilla escollida.

/file/2012-09-test.png

Només ens queda omplir les línies del test. En aquest cas, no cal omplir totes les línies del test ja que hi ha un prova amb dos mètodes, només completant la prova amb el mètode aplicat, el test de qualitat finalitzarà amb èxit.

L'últim pas consisteix en la validació del test i l'aprovació del supervisor si fos necessària.

/file/2012-09-test_ok.png

Podeu descarregar aquest mòdul a github

Amunt