Com analitzar dades a Tryton amb el mòdul de Business Intelligence

Carles Hilario 4 de juny 2014

Poder analitzar i creuar les dades emmagatzemades dins l'ERP pot aportar informació molt valuosa als directius de l'empresa per poder prendre les decisions més encertades.

El següent vídeo mostra el funcionament del nostre mòdul Business Intelligence sobre Tryton.

Una solució compromís entre potència i facilitat d’ús, desenvolupava íntegrament per NaN·tic, que tot i no tenir la potència d'una solució de BI completa disposa de característiques interessants com són:

  • Permet navegar ràpidament per grans volums de dades gràcies als càlculs previs d’informació
  • Permet que usuaris avançats es puguin crear pantalles d’anàlisi personalitzades sense necessitat de coneixements de programació
  • Permet analitzar qualsevol dada introduïda a l’ERP perquè no es limita l’anàlisi de la informació prevista pel programador
  • Respecta els permisos d’usuaris que podran gaudir de l’eina d’anàlisi però només amb accés a les dades definides en el seu perfil
  • Permet l’exportació de dades a fulls de càlcul estàndards
Amunt