Els futurs programadors visiten NaN-tic i Infinitum Projects

Marc Redorta 10 d’abr. 2018

Els alumnes del cicle informàtic de grau superior de Disseny d’Aplicacions Multiplataforma de l’IES Sabadell van voler conèixer de prop i en primera persona tot el què es cou a Infinitum Projects, el hub d’empreses tecnològiques en el que opera NaN-tic. La visita a les instal·lacions es va complementar amb tres xerrades orientades a explicar-los quines sortides laborals ofereix el sector informàtic, quin és el perfil del treballador al segle XXI i quins reptes planteja la programació i implantació d’un ERP a una empresa. L’activitat es va programar en el marc dels mòduls de Bases de Dades i Empresa Iniciativa Emprenedora, que contenen una assignatura específica sobre ERP.

Antonio Herrero és el director general de TechClass Academy, una empresa que ofereix una plataforma online de formació per empleats, clients, distribuïdors, franquiciats o qualsevol altre agent extern a l’empresa. Ell va ser qui va explicar als alumnes de l’ IES Sabadell l’àmplia varietat de sortides professionals que ofereix el mercat als estudiants d’informàtica. Aquesta informació va ser complementada per Jordi Mercader, soci fundador d’Infinitum Projects, l’acceleradora de projectes de base tecnològica des de la que opera NaN-tic, i fundador i director general de la consultora Mercaconsult. Mercader va detallar què es demana als professionals tecnològics i quines són les habilitats que han de tenir per consolidar la seva carrera laboral.

Finalment, l’Albert Cervera, soci fundador de NaN-tic, va centrar la seva xerrada en els ERP i l’open source. L’Albert va partir del disseny d’una base de dades per explicar com s’ha d’estructurar la informació d’una empresa per poder analitzar-la i automatitzar-ne el tractament mitjançant un ERP. La necessitat de comprendre com està organitzada una empresa i els beneficis d’utilitzar estructures modulars en les solucions informàtiques van ser altres elements destacats durant la xerrada.

Amunt