Què és la metodologia àgil?

Marc Redorta 10 de juny 2018

Un dels aspectes diferencials de Tryton respecte a altres ERPs és el seu alt ritme d’actualitzacions. Constantment s’alliberen noves versions que corregeixen errors, aporten noves funcionalitats i, en definitiva, milloren el programa. Doncs bé... això que li exigim al nostre producte principal també ho exigim a la companyia de la que formem part.

No és que haguem de treure noves versions de NaN-tic, però sí que constantment busquem la manera de poder fer més coses i encara més ben fetes. En definitiva, de ser més eficients.

És per això que, entre altres coses, cada setmana una persona diferent del nostre equip ens presenta internament algun assumpte que creu que pot aportar valor a les persones que formem part de NaN-tic i, per extensió, als nostres clients.

En l’última sessió, el Carlos va fer una brillant exposició sobre què és la metodologia àgil o agile per gestionar projectes. Es tracta d’un enfocament que ja apliquem amb èxit a NaN-tic pel desenvolupament de programari i que es basa en la flexibilitat i adaptabilitat als canvis, la rapidesa en l’execució, la simplicitat de les solucions i la transparència i honestedat amb el client. Enlloc de seguir les pautes clàssiques d’un projecte de software estructurat en REQUERIMENTS -> DISSENY I PROGRAMACIÓ -> IMPLEMENTACIÓ -> VERIFICACIÓ -> MANTENIMENT, el mètode agile proposa fraccionar el projecte en petites peces que es van lliurant de forma molt contínua i amb la implicació total del client. D’aquesta manera s’eliminen colls d’ampolla, es compleixen terminis i es manté una relació amb el client molt més fluïda.

La xerrada ens va permetre reflexionar sobre els aspectes més teòrics de la metodologia i discutir què podríem canviar per oferir millors solucions als nostres clients. Perquè volem canviar, i canviem.


Amunt