Tryton, ara encara més equipat

NaN-tic 31 d’ag. 2019

Aprofitem la nostra participació a la Tryton Unconference 2019 celebrada a Marsella per presentar dues eines desenvolupades per NaN-tic que milloren de forma rellevant les prestacions de l’ERP. Per un costat presentem Shine, una eina integrada en el software que permet prescindir dels fulls de càlcul. I per l’altra, Papyrus, un nou mòdul d’inspecció i gestió documental avançada.

L’École de Commerce et Management de Marsella ha acollit la Tryton Unconference 2019, la trobada anual de la comunitat de desenvolupadors de Tryton i en la que es presenten noves versions, funcionalitats i casos d’èxit d’aquest ERP en open source. La trobada d’enguany ens ha permès presentar els fruits del nostre esforç permanent en R+D+i. Es tracta de dues eines molt interessants que estem desenvolupant pensant en les empreses que ja utilitzen aquest software de gestió en open source.

La primera novetat es diu Shine. Es tracta d’un sistema que estem desenvolupant a NaN-tic i que permetrà treballar les dades de l’ERP o externes sense haver de sortir de l’entorn de gestió. Shine oferirà les mateixes fórmules i les principals funcionalitats d’Excel però sense la necessitat d’haver d’extreure-les manualment. A partir d’aquí, la nova eina també permetrà generar gràfics i informes personalitzats mitjançant un dashboard intuïtiu i eficaç pels departaments financers i de producció de qualsevol empresa. Shine també servirà per la realització de càlculs ràpids.

Una altra característica interessant és que se suprimeix el tradicional sistema de pestanyes dels fulls de càlcul per un d’etiquetes. Això permetrà vincular i jerarquitzar els diferents fulls de càlcul d’una manera molt més simple i sense crear un arbre de fulls difícil de gestionar. Els tags o etiquetes es podran personalitzar: per departament, per projecte, per data… Aquí pots veure el vídeo de la presentació de Shine (en anglès).

Les primeres empreses que han conegut aquesta proposta l’han acollida amb molt d’interès. La concentració de funcions en un mateix entorn és prioritari a l’hora de reduir temps, processos i possibles errors. I aquesta nova aproximació plantejada per NaN-tic resol bona part d’aquesta necessitat.

Si vols més informació sobre Shine i les possibilitats d’incorporar-ho al sistema Tryton de la teva empresa contacta amb nosaltres i t’explicarem com fer-ho.


Papyrus, millor gestió documental

L’altra novetat presentada a Marsella per part de l’Albert Cervera, co-fundador de NaN-tic, ha estat Papyrus i Printer. Són dos mòduls que estan en la fase final de desenvolupament i que permetran importar automàticament la informació de gestió que necessita l’ERP i que està en qualsevol factura o albarà, sigui en suport físic (paper) o en format digital (PDF, per exemple).

El sistema funciona mitjançant l’extracció de les etiquetes i la generació de codis de barres quan el document està en un suport físic. En el cas dels documents en format digital, Papyrus és un sistema d’inspecció de documents que detecta i reconeix els camps on està la informació necessària i la processa i la integra directament a l’ERP. Està dissenyat per interpretar i personalitzar els principals conceptes que inclouen els documents esmentats, i així obtenir la informació que contenen.

Aquí pots visualitzar el vídeo de la presentació de Papyrus i Printer (en anglès).


Més presentacions

Durant la Tryton Unconference també s’han revisat les novetats que s’han incorporat a l’ERP entre les versions 4.8 i 5.2, així com altres funcionalitats i casos d’èxit. Podem destacar la presentació de nous mòduls de programació mitjançant Lisp, els nous desenvolupaments a partir de Docker o la creació d’aplicacions mòbils connectades a Tryton. La trobada també va incloure els tradicionals “coding sprints” orientats als programadors.


Amunt