Control de Qualitat en Lots de Producció i Albarans d'entrada

Àngel Àlvarez Serra 1 d’oct. 2012

En aquest article continuem avançant amb el control de qualitat iniciat en el post anterior control de qualitat i la integració en els processos d'OpenERP.

Avui presentarem els nostres mòduls nan_prodlot_quality_control i nan_prodlot_quality_control_input.

  • El primer mòdul, nan_prodlot_quality_control, afegeix el control de qualitat en els lots de producció, modificant el workflow habitual, i afegeix la la configuració dels controls de qualitat a nivell de producte i de companyia. Al mateix temps incorpora la base per als disparadors.
  • El mòdul nan_prodlot_quality_control_input s'encarrega de crear i assignar el test de qualitat al lot de producció quan es realitza l'entrada del material.

Els mòduls afegeixen un apartat de qualitat en la fitxa de la companyia per a la configuració dels controls de qualitat. En ell podem definir de forma global els controls de qualitat que volem aplicar als productes, d'aquesta manera, els controls de qualitat configurats s'afegiran automàticament en la creació d'un nou producte.

/file/2012-09-company1.png

També tenim l'opció de que no tots els productes de la companyia es sotmetin a un control de qualitat. En aquest cas podem deixar buit l'apartat de qualitat de la companyia i indicar el control de qualitat que volem aplicar directament a la fitxa del producte.

/file/2012-09-product1.png

Els disparadors disponibles depenen en gran part dels mòduls instal·lats a OpenERP. En el cas estudiat només disposarem del disparador 'Input' que ens crearà el control de qualitat associat a cada lot creat en l'entrada de material.

/file/2012-09-triggers.png

Els mòduls actuen sobre la disponibilitat dels lots de producció creats en l'entrada de material i amb el producte configurat. Aquests lots apareixen inactius, no es mostraran en cap procés de l'aplicació a tret que els busquem específicament i evitant d'aquesta manera que pugui ser utilitzat en producció o en vendes sense haver superat el preceptiu control de qualitat. L'estat del lot de producció ens indicarà que aquest està pendent de superar el control de qualitat.

/file/2012-09-prodlot_list.png
/file/2012-09-prodlot_form.png
/file/2012-09-prodlot_form2.png

Un cop realitzat i superats els controls de qualitat definits, l'estat canviarà a 'Vàlid' i el lot de producció quedarà disponible per a la producció o la venda.

Podeu descarregar aquests mòduls a github:

Amunt