TRYTON ERP UPGRADES – Firma digital per empreses

Marc Redorta 28 de set. 2017

DESCRIPCIÓ:

Millora de Tryton ERP que l'integra a ViDSigner, una solució de firma digital per empreses. Mitjançant una tauleta electrònica, l’empresa pot obtenir i conservar la signatura dels seus clients de manera senzilla i amb plena validesa jurídica. Això permet guardar i gestionar de manera molt més àgil la documentació i eliminar definitivament el paper i totes les despeses que porta associada a una organització. VOLS MÉS INFORMACIÓ?


A QUINS PROFESSIONALS INTERESSA:

Empleats i responsables d’empreses que vulguin eliminar el paper i que, al mateix temps, obtinguin signatures dels seus clients amb valor jurídic, com és el cas de consentiments, assabentats, contractes o conformitats. Responsables de serveis jurídics, responsables TIC i persones que operen en el front-office de la companyia. Empreses com clíniques mèdiques, administracions públiques, entitats bancàries i financeres o professionals del sector jurídic o dels recursos humans.


EL PROBLEMA:

Els protocols d’algunes organitzacions requereixen sovint de la signatura personal i manuscrita dels clients o interessats en alguns processos. Aquest gest que certifica la identitat gairebé sempre es fa en persona i sobre un paper, cosa que entorpeix enormement el procés de digitalització de l’organització.

Un cop signat, aquest document s’ha d’escanejar i arxivar-lo físicament, creant duplicitats i fomentant la possibilitat que es produeixin errors. A més, genera una informació habitualment en format PDF que queda al marge de totes les dades que gestiona l’ERP o qualsevol altra eina de gestió empresarial. L’única solució és adjuntar el document PDF per separat i introduir les dades manualment, amb el cost i el poc valor afegit que comporta aquesta feina. I quan això succeeix desenes o centenars de vegades al dia, es converteix en un problema de magnituds considerables.

Fins fa ben poc els models de firma digital existents eren complexos tècnicament i difícils d’utilitzar. Tampoc oferien la màxima seguretat jurídica a les empreses que apostaven per utilitzar-los.


LA SOLUCIÓ:

NaN-tic ha desenvolupat un mòdul per integrar la solució ViDSigner a Tryton ERP. Es tracta d’una aplicació de firma digital per empreses que permet a l’usuari estampar la seva signatura al document corresponent mitjançant una tauleta electrònica i amb totes les garanties jurídiques ja que recull i emmagatzema dades biomètriques que garanteixen la seva autenticitat . D’aquesta manera, el document i la informació que conté queda immediatament digitalitzada i entra en el circuit de l’ERP, a punt per ser tractada i gestionada com l’empresa consideri oportú.

Aquest mòdul de Tryton ERP és especialment útil per empreses que recullen firmes cada dia i que poden ser objecte de reclamacions o processos legals. Organitzacions del sector mèdic (hospitals, mútues, laboratoris d’anàlisi...), administracions públiques o companyies vinculades als sectors bancari o financer, per posar només alguns exemples, poden trobar en aquest mòdul una solució definitiva, segura i àgil a la recollida de signatures dels seus clients o usuaris.


BENEFICIS:

  • Firma digital per empreses amb total validesa jurídica
  • Infraestructura tecnològica de baix cost i alt rendiment
  • Incorporació instantània de la documentació i les dades a Tryton ERP
  • Mobilitat del dispositiu de recollida de signatura
  • Visualització del document en la mateixa tauleta

A QUI VA DIRIGIT:

  • Empreses que recullen signatures amb valor rellevant
  • Organitzacions que volen centralitzar les dades a l’ERP
  • Companyies que volen eliminar el paper per estalviar recursos

VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE TRYTON ERP?


CASOS D'ÈXIT


NaN-tic GUARANTEE

Aquest mòdul compta amb la NaN-tic GUARANTEE. Això vol dir que ha estat desenvolupat i/o comprovat i validat per NaN-tic i, que per tant, ens en fem responsables i està cobert per la garantia que oferim als nostres clients.


La guia definitiva per triar el teu software de gestió empresarial ERP
Amunt