TRYTON ERP UPGRADES – Subministrament Immediat d’Informació (SII)

Marc Redorta 13 de set. 2017

DESCRIPCIÓ:

Millora de Tryton ERP per automatitzar el compliment del Subministrament Immediat d’Informació (SII) que ha entrat en vigor l’1 de juliol de 2017. Amb aquesta aplicació TRYTON ERP recull i envia automàticament tota la informació sobre l’IVA que exigeix per llei la Agencia Tributaria amb seguretat, sense errors i en el termini fixat. VOLS MÉS INFORMACIÓ?


A QUINS PROFESSIONALS INTERESSA:

Responsables dels departaments d’administració, comptabilitat i finances. Persones encarregades del pagament d’impostos de les organitzacions que tenen l’obligació o desitgen apuntar-se al nou sistema de liquidació de l’IVA.


EL PROBLEMA:

El passat 1 de juliol de 2017 va entrar en vigor un canvi en el sistema de gestió del Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que portava 30 anys funcionant. Concretament s’ha passat a un nou sistema de gestió dels llibres de registre de l'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT, mitjançant el subministrament quasi immediat dels registres de facturació. És el què es coneix com Subministrament Immediat d’Informació (SII). El col·lectiu inclòs obligatòriament en el SII està integrat per tots aquells subjectes passius amb la obligació d'autoliquidar l’IVA mensualment. És a dir:

La nova normativa estableix un termini general de quatre dies per a l’enviament en format electrònic de la informació des de la data d'expedició de la factura, o des que es produeixi el seu registre comptable (exclosos dissabtes, diumenges i festius nacionals). No obstant això, durant el primer semestre de vigència del SII, els contribuents tindran un termini extraordinari d'enviament de la informació que serà de vuit dies.

Això es tradueix en que després de cada facturació l’empresa haurà d'enviar a l'Agència Tributària el detall de les factures emeses i rebudes. A més, amb el SII serà obligatori portar els llibres de registre en format electrònic de:


 • Llibre de registre de factures expedides
 • Llibre de registre de factures rebudes
 • Llibre de registre de béns d'Inversió
 • Llibre de registre d'operacions Intracomunitàries

Aquest canvi és rellevant, perquè obliga a les empreses a preparar amb urgència els seus sistemes informàtics per assegurar que la informació que requereix l’Agencia Tributaria s’envia de forma automàtica i segura. Una informació que a vegades està dispersa en diferents programes de gestió o ERPs i que està subjecta a errors. De fet, la gestió dels possibles errors forçarà als departaments implicats a processar i controlar els retorns que faci la pròpia Agència Tributària, i que seran també quasi immediats.

I millor no equivocar-se ni entretenir-se gaire. Les sancions previstes pel retard en la presentació electrònica dels llibres, o per la inexactitud o omissió d’operacions incloses en els llibres arriben fins als 6.000 euros.


LA SOLUCIÓ:

Amb l’Agencia Tributaria millor no jugar-se-la. Per això hem creat un mòdul que permet automatitzar tot aquest procés. És a dir, l’empresa només ha de preocupar-se de tenir el mòdul i ja es pot oblidar del SII i, per extensió, de la presentació dels models 347, 340 i 390.

Aquest mòdul de Tryton ERP recull de forma automàtica tota la informació necessària i l’envia a l’Agencia Tributaria en el format exacte sol·licitat (XML), en els terminis fixats i sense errors. A més, amb aquest mòdul s’avança feina per facilitar les devolucions automàtiques de l’IVA que s’establiran properament mitjançant format d’esborrany electrònic similar al de la renda.


BENEFICIS:

 • Recollida i presentació automàtica de la informació requerida en el SII
 • Sense errors o retards en el lliurament i evita possibles sancions
 • Feina avançada per les futures devolucions automàtiques de l’IVA

A QUI VA DIRIGIT:

 • Empreses amb facturació superior a 6.010.121,04 €
 • Grups societaris a efectes d'IVA
 • Empreses inscrites en el règim de devolució mensual d'IVA (REDEME)
 • Empreses de desitgin apuntar-se voluntariament al nou model de gestió de l'IVA
 • Responsables del pagament d’impostos que no volen problemes amb l’AEAT
 • Organitzacions decidides a automatitzar processos per ser més eficients

VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE TRYTON ERP?


MÒDULS

 • aeat_sii

CASOS D'ÈXIT


NaN-tic GUARANTEE

Aquest mòdul compta amb la NaN-tic GUARANTEE. Això vol dir que ha estat desenvolupat i/o comprovat i validat per NaN-tic i, que per tant, ens en fem responsables i està cobert per la garantia que oferim als nostres clients.


La guia definitiva per triar el teu software de gestió empresarial ERP
Amunt