Tryton + Giswater: la millor fórmula per gestionar l’aigua

Marc Redorta 10 de maig 2017

Quan dues bones plataformes tecnològiques en open source es combinen els resultats poden ser extraordinàriament beneficiosos pels usuaris. Aquesta és la principal conclusió a la que van arribar els més de 50 representants de companyies d’aigua, enginyeries i empreses vinculades al sector del cicle de l’aigua que van participar en la primera Giswater Conference celebrada a Mataró.


NaN-tic at giswater conference

La cita tenia per objectiu presentar les novetats que incorpora la versió 2.0 de Giswater, una eina altament especialitzada per dissenyar i analitzar xarxes de sanejament i d’abastament d’aigua potable. Però Giswater no inclou cap mòdul o funcionalitat adreçada a l’àmbit del negoci que hi ha al darrera de la gestió del cicle integral de l’aigua. Per això, els organitzadors van convidar-nos per explicar com de fàcil és integrar Tryton en l’entorn Giswater per multiplicar el seu potencial. Perquè no és el mateix tenir una eina que permet dissenyar una xarxa que una altra que et permet fer funcionar un negoci basat en el disseny de xarxes.

Es dóna la circumstància que Tryton i Giswater comparteixen bona part de la seva estructura tecnològica, atès que basen la seva activitat en bases de dades PostgreSQL i estan programades amb el mateix llenguatge, Python.

L’exposició que va realitzar en Carles Hilario es va centrar en les prestacions que ofereix Tryton per companyies de serveis, posant l’accent en aspectes com el control dels treballs de camp, la facturació, el càlcul dels marges comercials o la gestió de les incidències. La presentació va cridar l’atenció de les empreses concessionàries del servei d’aigua potable, així com de diferents enginyeries que també estan apostant obertament per tecnologies lliures.


La guia definitiva per triar el teu software de gestió empresarial ERP
Amunt