NaN-tic

Software de gestió empresarial robust, escalable i segur

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Tryton és un software de gestió empresarial de codi lliure d’altes prestacions que ofereix múltiples avantatges. És un producte extraordinàriament robust, transparent, flexible i totalment obert, que valora la qualitat per sobre del màrqueting i disposa d’una comunitat activa i participativa oberta a tothom.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir a la gestió de la teva empresa:

Màxima flexibilitat i adaptabilitat

De poc serveix tenir el millor ERP si només hi pots accedir amb condicions. Tryton està disponible per a Windows, Linux, MAC i per a navegadors d’Internet (on-line). A més, parla 11 idiomes (català, espanyol, anglès, francès, alemany, holandès, rus, lituà, eslovè, txec i búlgar) i treballa amb multidivisa. Permet fer servir qualsevol moneda, gestionar el tipus de canvi per dates i obtenir-ne un registre de la seva evolució.

Un disseny que pensa en tu

Amb Tryton gaudiràs d’una gran usabilitat perquè el seu disseny té cura dels petits detalls: menús de cerca potents, filtres configurables, dreceres de teclat, menús de favorits, duplicació de registres i moltes altres funcionalitats pensades per facilitar la teva feina diària.

Una bona organització per guanyar en velocitat i productivitat

L’escriptori de Tryton permet crear un taulell de control personalitzable per a cada usuari amb les taules i gràfics que fa servir diàriament, perquè disposi de tota la informació. A més, és possible adjuntar documents només arrossegant-los. Fotografies, plànols, contractes o qualsevol altre fitxer, disponibles allà on els necessitis. I perquè no perdis temps en tasques repetitives, permet fer canvis a les dades de forma massiva.

Seguretat a la teva mida

Tryton ofereix un accés limitat per a cada usuari, perquè no tots els treballadors necessiten la mateixa informació: el comercial vol conèixer l’estat de les seves ofertes, el departament de comptabilitat, les factures pendents... Amb Tryton podràs personalitzar el nivell de seguretat per a cada usuari i limitar-ne l’accés, l’edició o la modificació de dades. És un software de gestió empresarial que s'adapta també a cada usuari.

Seguiment i control de la feina

Tryton disposa d’un registre dels canvis en les dades que et permet conèixer quin usuari ha modificat les dades de l’ERP i també consultar les condicions prèvies de qualsevol registre. Encara que els usuaris facin canvis, podràs consultar quines eren les dades prèvies a la modificació. Una funcionalitat molt útil en el cas de reclamacions, perquè permet comprovar l’argument del client.

Un ERP, mil companyies

Si l’empresa està formada per més d’una companyia, Tryton permet incorporar els diversos grups empresarials en el mateix ERP, unificar-ne la seva gestió i compartir tercers i productes. A més, també permet decidir en detall quina informació es comparteix entre les empreses i quina és específica de cada una de les companyies.

Software de gestió empresarial de filosofia oberta

Tryton no és només obert en el seu codi font, també ho és en la seva filosofia. Per això facilita l’exportació de dades a Excel, perquè puguis treballar-les amb les eines que consideris més adients, i la integració amb centraletes telefòniques Asterisk, per explotar les seves capacitats comunicació.

Millora la comunicació amb els teus clients

La integració de Tryton amb el correu electrònic permet millorar la comunicació amb els teus clients. Perquè, a més de personalitzar el contingut dels correus amb les seves dades, documents amb l’estat de la seva comanda, informació de la seva factura, etc., Tryton et permet generar accions automàtiques en la recepció de correus electrònics: respostes automàtiques, activitats comercials, tiquets d’incidències, etc.

Estalvia amb la signatura digital integrada

Estalvia amb la signatura digital integrada

Amb Tryton podràs integrar documents signats digitalment amb la màxima garantia jurídica gràcies a la integració amb ViDSigner. Estalviaràs temps, espai i paper amb els contractes firmats ben ordenats en el software per a gestió d'empreses Tryton ERP.

TERCERS

Tota la flexibilitat que necessites en la relació amb clients i proveïdors

Els tercers de Tryton són qualsevol persona física o jurídica amb la qual la teva empresa té algun tipus de relació. Així de genèric i d’ampli és el concepte per permetre la màxima flexibilitat.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en la relació amb els teus clients, proveïdors, treballadors, etc.:

Gestiona de forma eficient les dades dels tercers

Unifica les dades. No treballis els clients i els proveïdors per separat. Organitza en únic fitxer tota la informació dels teus clients i proveïdors amb la flexibilitat de les categories de Tryton. Identifica els seus contactes, adreces, canals de comunicació, xarxes socials... Perquè qualsevol dada pot ser una font de negoci.

Centralitza les dades comptables

Agrupa totes les dades comptables en una sola fitxa: tipus i terminis de pagament, comptes comptables, regles d’impost, múltiples comptes bancaris, etc., tant si el tercer actua com a client o com a proveïdor. Tryton permet compartir clients en multicompanyia, respectant les dades bàsiques i les particularitats de treball de cada empresa: comptes bancaris, tipus de pagaments, etc.

Parla l’idioma del teu client

Identifica l’idioma de comunicació. Evita els malentesos d’enviar comunicats en una llengua que no entén el teu client. Una bona comunicació és clau per potenciar les relacions fora del país.

Controla els deutes dels teus clients

Limita el crèdit dels teus clients i calcula els imports pendents, considerant les factures impagades, les pendents de pagament i fins i tot les comandes confirmades de les que encara no s’ha enviat factura.

Segmenta per ser més efectiu

Classifica els tercers en sectors professionals amb vinculació a productes. Segmenta al detall de la base de dades per aconseguir el major impacte de les campanyes.

Gaudeix d’un sistema intel·ligent que treballa per a tu

Evita crear nous tercers si ja es troben en el sistema. I si generes duplicats per error o perquè no disposes del NIF, la possibilitat de fusionar tercers de Tryton evitarà que perdis informació. A més podràs estar segur de si l’empresa està donada d’alta per a operacions intracomunitàries amb el sistema de validació integrat amb VIES. Registra el nom fiscal i el nom comercial a la fitxa del tercer per trobar-los fàcilment amb les opcions de cerca de Tryton.

Troba ràpidament a qui busques

Amplia els criteris de cerca i no et limitis només al nom fiscal o comercial. Busca entre els teus contactes utilitzant el codi de tercer, el número de NIF/CIF, els telèfons o fins i tot els correus electrònics que emmagatzemes a Tryton ERP.

Fes gestions amb un sol clic

Navega per les dades relacionades en un sol clic. Des de la fitxa del tercer, podràs consultar qualsevol registre relacionat amb ell: vendes, factures, reclamacions, compres, etc. Integra les dades dels tercers amb centraletes telefòniques Asterisk per trucar-los amb un sol clic. Enllaça’t a Google Maps per localitzar ràpidament qualsevol tercer amb un sol clic i aprofitar tot el potencial que ofereix la plataforma.

Treballa amb una xarxa de contactes de la forma més operativa

Gaudeix d’una xarxa de contactes de tercers organitzada i jerarquitzada, amb informació creuada i actualitzada sobre qui és qui a cadascuna de les empreses amb què treballes. Perquè disposar de múltiples contactes per client no és suficient, amb la relació entre tercers de Tryton podràs saber a qui has d’enviar les ofertes, a qui has de reclamar les factures, etc., i fer un seguiment acurat dels departaments i càrrecs de rellevància dels teus clients.

Treballa amb una xarxa de contactes de la forma més operativa

PRODUCTES I SERVEIS

Una gestió a mida de les necessitats de la teva empresa

Els productes i serveis es poden classificar com a bens, serveis o actius, ordenar en grups i categories, decidir si vols, o no, controlar-ne l'estoc, descriure'ls en tants idiomes com necessitis, fixar un preu de tarifa, limitar-ne la venda i la compra... I molt més.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en la gestió dels productes i serveis:

Marca els preus de la forma més productiva

Crea tantes tarifes com necessitis: amb descomptes globals, per productes, per famílies, preus per quantitats, arrodoniments, etc. Preus nets o calculats a partir d'un preu base per evitar preus obsolets que et poden fer perdre diners. Disposa d’un històric del preu de compra de cada producte, un registre que necessitaràs per decidir si busques nous components o proveïdors per optimitzar els beneficis.

Importa els preus dels teus competidors a la fitxa dels productes amb la informació que et proporcionen portals com Minderest o netRivals. Controla els preus de mercat per millorar-ne la teva competitivitat.

Disposa d’informació detallada sobre el teu estoc

Visualitza l'estoc real i l’estoc previst a la fitxa del producte. Tryton no només t'informa si disposes del producte que et demanen a qualsevol dels teus magatzems, també t’indica l'estoc previst perquè puguis saber si ho rebràs el dia que ho necessites.

Controla els preus i els marges per definir la millor estratègia

Calcula amb rigor el valor del teu estoc, ja sigui amb un valor fix, amb preu mig ponderat o amb FIFO. Utilitza aquesta informació i anticipa’t als problemes gràcies al control del marge de les vendes i la seva evolució.

Guanya en agilitat amb una bona agrupació i identificació dels teus productes

Treballa els productes de forma individual, en caixes, en palets o de qualsevol altre forma d'agrupació. Identifica prèviament els tipus d'empaquetaments i les quantitats contingudes per ser més àgil en les vendes, les compres, els moviments d'estoc o qualsevol altre acció.

Incorpora les dimensions i pesos del producte per documentar millor les teves ofertes o disposar de la informació necessària per calcular despeses d'enviament. També en el cas de 'kits' de productes. Podràs decidir si el preu i l'estoc són propis o depenen dels seus components. Evitaràs comprovar de quins productes disposes per poder servir una comanda. I si treballes amb preus fixos, t’interessarà saber que Tryton t’informa del cost actualitzat dels components i del marge de benefici per saber quan toca actualitzar preus.

Identifica cada producte amb els codis de barres més habituals: EAN, EAN13, code39, ISBN, etc. Ho necessitaràs si vols accelerar la teva logística amb lectors, Pda's o qualsevol altre dispositiu.

Deixa en mans de Tryton la gestió dels atributs dels teus productes

Gestiona els atributs dels teus productes: talles, colors i molt més. Amb Tryton pots crear qualsevol característica de producte que t'interessi i controlar-ne els seus possibles valors. A més, també t'evitarà crear manualment cadascuna de les opcions que vulguis valorar. Digues quins atributs vols creuar i deixa que l'ERP realitzi totes les combinacions possibles.

Incorpora les dades aranzelàries a la informació dels productes

Facilita les importacions i les exportacions de productes identificant els codis aranzelaris i les dates de validesa de cada país. A més Tryton també et permet controlar la taxa de l'aranzel que s’aplica ja sigui fixe o per quantitat.

Visualitza, identifica i controla fàcilment el teu producte

Gaudeix de vàries imatges d'un producte per facilitar-te la seva identificació. Les imatges també et permetran fer ofertes més atractives i amb més informació per als teus clients.

Treballa les dades de productes i serveis amb la màxima flexibilitat

Comparteix els productes i serveis en multicompanyia, respectant les dades bàsiques i les particularitats de treball de cada empresa: preu de venda, preu i mètode de cost, etc.

Aprofita totes les eines per analitzar la teva empresa en profunditat

La vinculació dels productes i els serveis amb la comptabilitat analítica permet el seu estudi i control des dels punts de vista més interessants per a l'empresa.

ACTIUS

Una gestió més eficient dels actius de la teva empresa

Els actius de Tryton són els elements físics, com ara la maquinària, els immobles o els vehicles, que s'utilitzen en l'empresa com a suport de la seva activitat, o sobre els que s’ofereix qualsevol tipus de servei, com ara la instal·lació o el manteniment.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en la gestió dels teus actius:

Disposa de la informació més completa i organitzada dels teus actius

Identifica els actius propis i els dels clients i coneix en tot moment qui n'és el propietari, la referència que identifica l’actiu, l'adreça de la seva ubicació i el contacte necessari per poder-hi accedir.

Coneix el fabricant, el número de sèrie i la data de fabricació per gaudir d’una identificació més precisa i facilitar les gestions de les garanties o les peces de substitució. Tryton et permet ampliar aquesta informació amb qualsevol altra característica. Camps configurables perquè anotis la informació més interessant: mides, potència, model, consums, capacitats, etc. Qualsevol tipus de dada ja siguin dates, xifres o text.

Interconnecta els actius per organitzar-te millor

Estableix relacions editables entre actius. Identifica qualsevol tipus d’enllaç existent entre els actius gestionats per gaudir d’una organització més eficient. A més, Tryton també et permet distribuir els actius per zones, afegint la relació entre zona i actiu, i fins i tot el treballador responsable de donar-hi cobertura. Una opció molt interessant per a empreses d'instal·lacions i serveis de manteniment.

Treu el màxim rendiment de les garanties dels teus actius

Controla la vigència de les garanties, ja sigui dels actius propis o dels serveis que ofereix la teva empresa, per poder gestionar correctament les factures de reparació. Si vincules els actius a les garanties podràs aprofitar les diferents opcions que ofereix Tryton en aquesta àrea.

ANÀLISI DE DADES

Analitza’t per millorar

L'anàlisi de les dades introduïdes en un programa de gestió ha de servir per obtenir una fotografia dels resultats i descobrir debilitats i oportunitats de l'empresa. Amb el Basic Business Intelligence (BaBI) integrat de Tryton, a més de disposar dels informes més habituals de vendes, facturació, comptabilitat, etc., també podràs crear les teves pròpies anàlisis de dades.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en l’anàlisi de dades de la teva empresa:

Accedeix fàcilment a una fotografia dels resultats de la teva empresa

Consulta ràpidament les dades gràcies als càlculs previs d'informació i a la programació de l’encreuament de dades que t’ofereix Tryton. Crea anàlisis personalitzades sense necessitat de conèixer llenguatges de programació, disposant de la màxima flexibilitat per estudiar allò que necessites. Fes servir l’assistent de gràfics de barres, de línia o circulars per visualitzar les dades de forma més entenedora.

Aprofundeix en els resultats i comparteix-los de forma segura

Exporta les dades i els gràfics a Excel per treballar els resultats amb més profunditat o presentar-los als responsables. Tryton s’integra amb aquesta eina per evitar-te haver de traspassar dades i accedir a diferents aplicacions. A més, també respecta els nivells de seguretat dels usuaris perquè puguis controlar i restringir l’accés a les dades.

CONTROL DE QUALITAT

Descobreix com una gestió integrada beneficia la qualitat dels teus productes

Integra a Tryton les proves sobre mostres, productes o matèries primeres, fins i tot intercalades en les produccions. Proves qualitatives, quantitatives o fórmules matemàtiques. Una gestió integrada resoldrà problemes abans no sigui massa tard. Assegura't de no servir productes defectuosos ni acceptar matèries que no compleixen els teus nivells de qualitat.

Amunt