NaN-tic

LOGÍSTICA I TRANSPORTS

ESTOCS

Una gestió ràpida, flexible i eficient del teu estoc

Disposa en tot moment del màxim control de l’estoc de la teva empresa, amb actualitzacions automàtiques quan serveixes albarans de vendes o reps materials des de les compres. Beneficia’t de múltiples funcionalitats per organitzar i gestionar de manera precisa i àgil els teus estocs: identificació i registre dels lots, ubicació, previsió, caducitat, traçabilitat, etc.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en la gestió dels teus estocs:

Controla grans estocs amb rapidesa i precisió

Treballa àgilment amb multimagatzem i multiubicació. Tryton et permet controlar tants magatzems com sigui necessari, fins a un nivell d'organització per passadissos, estanteries, prestatges, caixes, etc. A més facilita ràpidament la localització de qualsevol producte.

Disposa en tot moment d’informació actualitzada dels teus estocs i de la seva evolució

Calcula l’estoc amb la màxima exactitud. L'estoc dels productes es calcula en cada consulta a partir de les entrades i sortides de materials. Una fórmula que, a més de minimitzar els errors, permet conèixer l'estoc tant en dates passades com futures, i veure'n l'evolució. Les tendències ofereixen més informació que les dades puntuals.

Tryton, a més, indica l'estoc realment disponible, perquè no tot el que es troba en el teu magatzem està lliure. La divisió dels magatzems en tres seccions (entrada, sortida i emmagatzematge) ajuda a comprovar el material que tot just ha arribat o a saber si una venda ja empaquetada espera a ser recollida.

Registra, corregeix o modifica fàcilment qualsevol error o devolució

Treballa amb inventaris i regularitzacions globals, per ubicació, per categoria de producte o per producte. Tryton t’ofereix les eines necessàries per corregir els moviments que no s'apunten al sistema. Un registre per corregir desviacions excessives.

Amb Tryton també podràs controlar les devolucions. Tant si és un producte que et torna un client com si ets tu qui el torna al teu proveïdor, podràs crear i gestionar directament la devolució des de l'albarà d'origen, amb un control del seu estat i l'enllaç a tota la documentació relacionada: venda, factura, etc.

Gaudeix d’una gestió intel·ligent de l’estoc que permet reservar productes en producció

Anticipa’t als problemes d'estoc. Tryton calcula les necessitats d'estoc considerant les entregues futures perquè no et quedis mai al descobert. A més, t’ajuda a controlar la rotació de l'estoc perquè integra el mètode FIFO, per assegurar la rotació del material i evitar l’obsolescència dels productes.

Prepara les teves compres i fabricacions sense oblidar cap detall amb l’ajuda de Tryton

Preveu les necessitats d'estoc. Tryton permet configurar, per a cada producte i ubicació, la quantitat mínima i la quantitat màxima a emmagatzemar, i com s'aconsegueix el producte: compra, moviment entre magatzems o fabricació. Les sol·licituds de compra de Tryton preveuen el material que mancarà i proposen les quantitats necessàries i la millor data de compra, d'acord amb els dies i terminis de lliurament definits pels proveïdors. La decisió final és en mans del responsable de compres, que pot canviar quantitats, dates, proveïdors o tot allò que cregui convenient.

Beneficia’t d’una gestió dels albarans a la teva mida

Fracciona els albarans. Perquè no sempre disposes de tot el material, amb Tryton no hauràs de rectificar albarans ni crear-ne de nous perquè et permet dividir qualsevol tipus de moviment. Tryton també et permet valorar o no els albarans, per mostrar a cada client la informació que desitja en la recepció de la mercaderia.

Segueix la pista dels teus productes

Supervisa la traçabilitat dels lots. Tryton et permet gaudir d’un control absolut de l'origen i el destí de cada lot o número de sèrie, decidint per a cada producte en quins moviments és obligat indicar el seu identificador. Amb Tryton també podràs vincular el número i la referència dels teus proveïdors als teus propis números de lot per estendre la traçabilitat més enllà de l'empresa.

Crea números de sèrie, lots d'una sola unitat. Tryton facilita la gestió de números de sèrie amb eines per a la seva creació automàtica a partir del número inicial i el número final.

Assegura la màxima qualitat del que compres i del que vens

Integra els controls de qualitat en la logística. Tryton t’ajuda a crear controls de qualitat per a les comandes dels proveïdors o per als productes que comercialitzes.

Agilitza la preparació i el seguiment dels teus enviaments

Prepara els teus enviaments amb un escaneig dels productes. Evita errors en la preparació dels paquets amb el control de producte i quantitats mitjançant lectors de codis de barres. A més, si també cal gestionar la seva traçabilitat, Tryton facilita la identificació del lot o número de sèrie amb el mateix escàner.

Disposa de propostes de compra eficients que t’ajuden a evitar errors

Registra les compres mínimes dels teus proveïdors. Tryton té en consideració les quantitats mínimes per producte i proveïdor a l’hora de fer les propostes de compra.

També facilita les compres de productes en quantitats múltiples: identifica productes que cal comprar en quantitats múltiples d'un valor i t’ajuda a evitar rectificacions de comandes.

Tryton t’ajuda a planificar per estar sempre cobert

Planifica els consums interns de la teva empresa. Disposa d’un registre d'estimacions de consums de la teva empresa per evitar quedar-te al descobert. Planifica les necessitats internes perquè Tryton els tingui en compte per al càlcul de necessitats de compra o fabricació.

Gestiona l’estoc d'altres en el teu propi magatzem

Controla el material enviat per clients o proveïdors sense perdre la informació de a qui pertany cada producte, fins i tot amb traçabilitat. Amb Tryton és possible administrar inclús l'estoc que no és teu. A més, l'entrada de material en dos passos evita albarans pendents d'introduir si els productes no estan donats d'alta en el sistema i també errors si no s'han identificat correctament.

Guanya agilitat amb una bona agrupació dels productes en kits, caixes, etc.

Organitza els productes que vens en kits. Valora si es tracta d’estoc propi o si el kit està supeditat als productes que l'integren. Cada cop que es crea un albarà s'informa dels components per evitar qualsevol errada en la creació del kit.

Organitza els moviments d'estoc de productes de forma individual, en caixes, palets o agrupats de qualsevol altre forma. Identifica prèviament com vols emmagatzemar el producte per ser més àgil i evitar errors en les quantitats.

Gestiona la caducitat dels teus productes de forma intel·ligent

Prioritza la sortida dels lots amb terminis de caducitat propers per minimitzar les minves. Tryton proposa en els albarans el subministrament del lot més proper a la seva data de caducitat. I si amb un sol lot no hi ha prou producte, divideix la quantitat en diferents lots respectant la mateixa pauta de comportament.

En la selecció del lot, Tryton també informa de l'estoc real i el previst. La quantitat disponible de cada lot pot ser informació rellevant per respectar les condicions dels clients. Tryton, a més, t’ajuda a supervisar la caducitat dels teus productes, controlant marges de vida, marges de caducitat, marges d'alerta i marges d'eliminació, per evitar que res no caduqui al teu magatzem.

Aprofita totes les eines per analitzar la teva empresa en profunditat

La vinculació dels estocs amb la comptabilitat analítica permet el seu estudi i control des dels punts de vista més interessants per a l'empresa.

Guanya agilitat amb una bona organització dels productes del teu estoc

Dóna una ubicació preferent als teus productes amb creació automàtica de moviments. Tryton et permet portar un control exacte de la localització de cada element al teu magatzem. Quan reps el material d’una compra, el sistema t’indica on l’has de desar, i quan el vens, on l’has d’anar a buscar.

TRANSPORT

Una gestió del transport que ofereix grans avantatges competitius

Tryton permet integrar els teus transportistes de confiança i els serveis que t'ofereixen en el programa. Unificant tota aquesta informació podràs oferir als teus clients les millors opcions i gestionar correctament el transport dels teus productes per assegurar l'èxit de les operacions.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en la gestió del transport dels teus productes:

Gaudeix d’una gran flexibilitat en el càlcul del preu del transport

Calcula el preu del transport: fix, per percentatge sobre el preu o pel pes de l'enviament. I si cap d'aquestes opcions s'adapta a la teva realitat, cap problema. Tryton t’ofereix l’opció d’ampliar-ho a allò que necessitis. Si treballes amb ports carregats en factura, t'interessa.

Connecta’t al software del teu transportista

Connecta’t al software del teu transportista

Gaudeix de la màxima compatibilitat entre Tryton i el software dels teus transportistes sincronitzant tota la informació necessària per assolir lliuraments eficients. Descobreix com funciona, amb quins transportistes Tryton ja està integrat i com ampliar la capacitat de l’empresa d’atendre més comandes i enviaments de forma escalable.

Ofereix als teus clients el màxim control dels enviaments

Proporciona als teus clients albarans amb el número de paquets, el nom del transportista i el número de seguiment, informació que ells valoren per poder controlar els enviaments.

Amunt