NaN-tic

FACTURACIÓ I COMPTABILITAT

FACTURACIÓ

Una eina dissenyada per adaptar-se a qualsevol necessitat de facturació

Tryton ofereix a les empreses una gran flexibilitat en gestió de la facturació: permet definir sèries de facturació diferenciades per exercici fiscal o període, diferenciar les factures dels abonaments, generar les factures de forma manual o automàtica des de les vendes o les expedicions, i molts més avantatges. Un programa de gestió flexible però amb el rigor necessari: factures correlatives, obligatorietat d'impostos, IRPF, gestió de l’IVA, etc.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en la gestió de la teva facturació:

Organitza les formes de pagament de la teva empresa amb total llibertat

Estableix les formes de pagament de la teva empresa: terminis de pagament per mesos, dies o setmanes; dies de pagament; formes de fraccionament... Les variants no tenen límit i encara més si es combinen amb els diferents tipus de pagament. Tryton et permet modular tota aquesta realitat perquè cap factura s'escapi del control.

Beneficia’t de múltiples avantatges en la gestió de les factures fraccionades

Gaudeix de la màxima flexibilitat en les facturacions parcials amb les fites de facturació de Tryton. El sistema et permet establir múltiples fraccionaments en cada projecte, no tant sols amb import fix: romanent, percentatge sobre el total, línies de venda, etc.

També gestiona el moment de creació de la factura d'avançament amb la confirmació de la comanda, el lliurament d'un percentatge del material o l'enviament complet de la comanda. I permet incloure ampliacions i canvis, i incorporar-les en el procés de facturació parcial sense perdre de vista el global del projecte amb els imports pendents i facturats.

Oblida’t dels sistemes manuals i deixa que Tryton faci la feina

Descarrega’t els moviments bancaris. El sistema de conciliació semiautomàtic de Tryton t’ajuda a estalviar temps suggerint els assentaments possibles.

Gestiona els cobraments i pagaments en el mercat europeu de forma fàcil i segura

Crea les ordres de pagament i cobrament amb format SEPA B2B, Core, Transfer i Check. Estalvia't el temps i els errors de la introducció manual d'informació i deixa que els treballadors es dediquin a tasques que t'aporten valor.

Evita sorpreses amb un control actiu de les factures pendents

Preveu la situació de la teva cartera. Tryton t’ajuda a controlar les factures pendents de cobrament i de pagament perquè no les perdis de vista, i perquè disposis en tot moment d’informació sobre la situació de la cartera de la teva empresa.

Gestiona el cobrament d’impagats de forma eficient

Gaudeix dels recursos necessaris per controlar i reduir els impagats. Amb Tryton no tan sols localitzes ràpidament les factures impagades, també pots establir procediments de reclamació i accions a realitzar segons els dies d'endarreriment. Perquè no és el mateix reclamar a un client problemàtic que el descuit d'un partner, personalitza el tracte amb els clients, fins i tot en les reclamacions.

Facilita i agilitza la teva feina diària amb les funcionalitats de Tryton

Has pagat mai una factura de proveïdor dues vegades? Evita les duplicitats en les seves factures. Cada cop que entres una factura, Tryton comprova si per tercer, referència i data existeix una factura igual, avisant de la duplicitat. Estalvia els costos afegits que generen tots aquests errors.

Allibera temps del departament de comptabilitat automatitzant la creació de les factures recurrents

Gaudeix de la possibilitat de generar automàticament les factures periòdiques, amb l'interval de temps i l'import que vulguis. Evita els errors dels processos manuals i obtén un visió exacta de la previsió de facturació i ingressos. Dedica les hores dels responsables a feines realment productives.

Gaudeix de totes les comoditats en l’enviament de factures

Envia factures en paper o per e-mail, segons les preferències dels teus clients. Tryton distingeix els dos sistemes i permet imprimir o enviar per correu electrònic les factures de forma massiva.

També distingeix entre l'adreça de facturació i l'adreça d'enviament de les factures per facilitar-te la gestió quan les factures s’han d’enviar a una adreça postal diferent de la que consta en el document. Cada client vol les coses a la seva manera. Adapta’t-hi sense esforç per fer-los feliços. Vendràs més.

COMPTABILITAT

Optimitza la gestió integrant la comptabilitat a Tryton

Gaudeix dels múltiples avantatges d’integrar la comptabilitat de la teva empresa en l'ERP. Tryton incorpora les eines administratives necessàries per a una gestió comptable completa, rigorosa i eficient: gestió de diaris, comptes, períodes, anys fiscals, impostos, etc., sense necessitat de traspassar dades ni sortir de l'aplicació.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en la gestió de la teva comptabilitat:

Guanya una visió més completa de l’empresa alhora que estalvies temps i recursos

Beneficia’t dels avantatges d’integrar la comptabilitat de la teva empresa en el programa de gestió. Amb Tryton evitaràs duplicitats i haver de traspassar dades entre programes. A més, podràs disposar d’una imatge completa de l'estat de la teva empresa. Tryton està adaptat al Plan General Contable Español i amb NaN-tic gaudiràs del coneixement de la empresa que ho ha fet possible.

Un programa pensat per facilitar-te la feina

Gaudeix de petits detalls pensats per als usuaris. Amb Tryton, podràs administrar exercicis fiscals amb assentament de regularització, obertura i tancament; personalitzar el número de dígits dels comptes comptables i localitzar-los fàcilment sense comptar els zeros que tecleges; definir comptes comptables per productes i categories de producte, i facilitar la feina al departament de comptabilitat creant els assentaments de forma automàtica des de les factures, o bé de forma manual, i modificar els existents.

Guanya temps i redueix els errors amb la comptabilització de les petites despeses o moviments recurrents carregats en l’extracte bancari. Tryton et permet definir regles per tipus, import o descripció i enviar automàticament els moviments als comptes comptables definits.

Facilita la creació d’informes comptables

 • Llibre diari
 • Llibre major
 • Balanç de sumes i saldos
 • Balanç de situació
 • Pèrdues i guanys
 • Registre de factures
 • Diari abreviat
 • Previsió de pagaments

Simplifica la gestió i la presentació d’impresos oficials

Estalvia en despeses de gestoria i inverteix-los en allò que et generi valor. Tryton genera el fitxer per la presentació telemática dels següents impresos oficials:

 • Model 303: Impost sobre el valor afegit
 • Model 340: Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre
 • Model 347: Declaració anual d'operacions amb terceres persones
 • Model 349: Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

Disfruta d’un ERP preparat per al Subministrament Immediat d’Informació (SII)

Tryton recull de forma automàtica tota la informació necessària i l’envia a l’Agència Tributària en el format exacte, en els terminis fixats i sense errors per complir amb els requisits del SII. A més, també disposa dels llibres de registre en format electrònic per evitar errors i guanyar en productivitat.

 • Llibre de registre de factures expedides
 • Llibre de registre de factures rebudes
 • Llibre de registre de béns d'Inversió
 • Llibre de registre d'operacions Intracomunitàries

Gaudeix d’una gestió global i eficient dels actius de la teva empresa

Tryton t’ajuda en l’administració dels actius de l’empresa. Materials, immaterials, lligats a la seva compra i amb control d'ubicació. A més, permet la creació de la taula d'amortitzacions i ens genera els assentaments d'amortització periòdics. Permet vendre l'actiu o alterar-ne el valor i generar-ne tots els assentaments comptables corresponents.

Aprofita totes les eines per analitzar la teva empresa en profunditat

Comptabilitat analítica amb múltiples centres de cost i imputació directa de valors des de factures, compres o vendes. Tryton et permet disposar dels resultats de l'empresa amb informació sobre les pèrdues i els guanys per línia de negoci.

Amunt