Gestió intel·ligent d’estocs

NaN-tic 23 de gen. 2019

Que no et falti ni et sobri mai cap producte al teu magatzem. Que no paguis mai als teus proveïdors per sobre del preu de compra mínim. Que compris només el dia més apropiat per fer-ho. Sona bé oi?

Hi ha empreses que ja disposen d’un sistema de gestió intel·ligent d’estocs i que han aconseguit optimitzar al màxim els seus magatzems i centres de distribució. El secret està en una tecnologia anomenada machine learning i que a NaN-tic estem oferint des de fa uns mesos a empreses de molts sectors diferents. Amb el següent vídeo ens podem fer una idea molt precisa de com funciona aquest innovador sistema de gestió intel·ligent d’estocs.El concepte

El concepte és relativament senzill. Es tracta de comparar la gestió real dels estocs que fa l’empresa amb la que seria la més òptima possible. Com es fa?

Comencem creant el que anomenem una simulació retroactiva. Això vol dir que analitzem les dades acumulades per l’empresa en els darrers mesos per establir quins serien els paràmetres òptims en planificació de demanda, inversió en estocs, preu, volum, ruptures d’estocs… El nostre sistema crea una simulació gràfica virtual completa i personalitzada als paràmetres que requereix el client.

Aquí teniu un exemple d’aquesta simulació:


Simulació gestió estocs

Aquesta informació és essencial, perquè fixa de forma automàtica els llindars mínims i màxims sobre els que cal prendre decisions que afecten l’estoc. Tant a nivell global com per cada producte o concepte que ens interessi.

A continuació, comparem aquests resultats virtuals 100% optimitzats amb els reals de l’empresa. El contrast acostuma a ser sorprenent i mostra un gran marge de millora en la gestió de l’estoc. Ho mostrem mitjançant gràfics totalment entenedors que es poden consultar fàcilment via web.


Simulació gestió estocs

A més, com que aquests sistema de machine learning està integrat amb l’ERP de l’empresa, recull automàticament les dades i va recalculant i aprenent de l’experiència real. Això garanteix que els paràmetres òptims estan permanent actualitzats i sense la necessitat que intervingui el personal de l’empresa.


Els beneficis

Els beneficis que ofereix aquest sistema poden ser majúsculs, especialment en aquelles empreses en les que és crítica la rotació i la gestió d’estoc en el magatzem, o en aquelles en les que els marges en les compres a fabricants i proveïdors són molt baixos.

Els beneficis es poden resumir en:

  • Planificació de demanda automatitzada
  • Adaptació perfecte d’estocs a la demanda
  • Reducció de la inversió en estoc
  • Detecció de canvis de comportaments en clients per evitar fuites
  • Segmentació de clients i productes
  • Integració amb qualsevol ERP

A tall d’exemple us mostrem aquí els beneficis concrets obtinguts per una empresa del sector farmacèutic.


Simulació gestió estocs

Més informació

Si vols més informació sobre el nostre sistema de gestió intel·ligent d’estocs contacta amb nosaltres i analitzarem el potencial que pot tenir aquest sistema per a la teva empresa.Amunt