Ens preparem, ens anticipem

NaN-tic 17 d’abr. 2019

A NaN-tic no deixem passar cap oportunitat de millorar el nostre coneixement sobre el què passa al món empresarial. Al cap de l’any participem en una gran quantitat d’actes, jornades i tallers que ens permeten detectar tendències al mercat, metodologies de treball i tecnologies innovadores per millorar la productivitat empresarial.

En les darreres setmanes hem participat, per exemple, a les Jornades ON de Castelldefels. Han estat tres dies destinats a posar en contacte al sector empresarial de la zona del Llobregat amb la recerca i investigació. Més concretament l’objectiu era aprofitar les dinàmiques investigadores iniciades per les universitats de la zona, la UPC i la UOC entre d'altres, per tal de poder transportar el què s'està investigant dins del laboratori a l'entorn empresarial.

També hem estat presents a l’Advanced Factories 2019, el fòrum internacional més gran d’Europa sobre Indústria 4.0 celebrat a Barcelona. Aquí s’han donat cita algunes de les empreses amb tecnologies i models productius més punteres i innovadores del continent, i s’han celebrat moltes xerrades i activitats interessants per aquelles empreses que aposten per automatitzar processos i millorar la productivitat.

I en la mateixa línia també hem assistit a la primera Trobada de Controllers CCA® de Pimes celebrada a Catalunya i organitzada per PIMEC. El controller ha deixat de ser un professional exclusiu de les grans companyies, atès que cada vegada més petites i mitjanes empreses estan incorporant aquest perfil dins dels seus equips de gestió i planificació. Aquest interessant fòrum ha servit per veure com el control pot ajudar a millorar la gestió, la planificació, la gerència i l'eficiència en les empreses, incrementant les vendes i reduint costos i marges.

Aquest, precisament, és un tema d’especial interès per NaN-tic. Permanentment estem dissenyant i implementant solucions pels nostres clients en aquesta línia. Un bon exemple és el sistema de gestió intel·ligent d’estocs gràcies a un sistema de machine learning i que permet optimitzar al màxim els magatzems i centres de distribució. O un altre exemple és la solució desplegada a Sant Andreu Salut, un centre hospitalari de Manresa, per millorar el control i els fluxes interns de material entre les diferents unitats de treball.


Amunt