La guia definitiva per triar el teu software de gestió empresarial - CAPÍTOL 11

NaN-tic 21 d’abr. 2019

CAPÍTOL 11 - GLOSSARI


Massa sovint, els professionals del software de gestió empresarial utilitzem un lèxic que és tan habitual per a nosaltres com exòtic per als nostres interlocutors. Emprem expressions, anglicismes o termes molt tècnics que o bé es desconeixen, o bé es presten a confusió.

No volíem acabar aquesta guia sense fer un petit glossari de termes que acostumen a utilitzar-se en un procés de selecció d’una eina d’aquestes característiques amb l’objectiu d’esvair dubtes i aclarir conceptes.

Aquestes expressions són les que ens han semblat imprescindibles:


BASE DE DADES

Segons la Viquipèdia, una base de dades és un conjunt de dades organitzades segons una estructura coherent, i accessibles des d'un o més programes o aplicacions. En definitiva, és a un ERP el que la benzina a un motor. Tenir les dades ben emmagatzemades és el primer pas (d’uns quants) per a la gestió correcta i eficient d’una empresa.


BUSINESS ONE

És el producte estrella de la companyia alemanya SAP per a la gestió de PIMES. És un programa privatiu que es ven amb el tradicional sistema de llicències i que està força estès entre moltes companyies.


CLOUD

El cloud o cloud computing és una nova manera d’oferir serveis informàtics i que es fonamenta en l’accés a Internet o a la xarxa de dades. La idea és que la tecnologia està allotjada i centralitzada en uns servidors externs, i l’usuari paga per accedir-hi a través d’Internet. Això li estalvia despeses de manteniment i hardware, i li permet pagar només quan ha d’utilitzar els serveis que desitja.


CONSULTORIA

El procés d’implantació d’un ERP en una empresa sempre passa per una primera fase de consultoria. L’objectiu és diagnosticar adequadament quines són les necessitats reals de l’empresa i les expectatives dels seus gestors per poder fer després correctament la programació i implantació del software.


CRM

El Customer Relationship Management és l’eina que venera el departament de màrqueting. Permet controlar, analitzar i gestionar totes les oportunitats de negoci, així com les relacions amb els clients ja consolidats. La seva integració amb l’ERP és clau per prendre decisions estratègiques en l’àmbit de les vendes.


E-COMMERCE

Tothom sap què és l’e-Commerce, però tothom ens pregunta com es relacionen les plataformes de venda on-line amb els ERP. Cal estudiar cada cas, però sempre som del parer que cal la màxima integració per sincronitzar al màxim l’evolució dels respectius softwares. En tot cas, sàpigues que les solucions de comerç electrònic més populars del món s’han desenvolupat amb programari lliure.


ERP

Si estàs llegint això, mal senyal. Tota la guia va sobre ERP, que són els programes que articulen la gestió d’una empresa (també coneguts com Enterprise Resource Planning). La idea general era explicar-te com afrontar el complex procés de selecció d’aquest tipus d’eines.


FORMACIÓ

La formació és un altre moment important en el procés d’implantació d’un ERP. Gairebé sempre es fa al final del procés, un cop s’ha arrencat el programa i s’ha d’explicar als usuaris com fer-lo anar. Però en aquesta guia hem insistit molt en la necessitat d’encarregar una formació prèvia adreçada a qui hagi de decidir l’eina que s’acabarà instal·lant. Això li garantirà un coneixement profund de les possibilitats del producte i li permetrà minimitzar els riscos de la decisió.


IMPLANTACIÓ

Instal·lar un ERP no és com descarregar-se una aplicació per al mòbil. Requereix hores de planificació i de programació abans d’arribar a aquest punt, que és quan s’instal·la en el maquinari de l’empresa. És un moment delicat que si no es fa amb professionalitat pot portar els nervis i la tensió al límit. Cal confiar en el proveïdor escollit i assumir que sempre caldrà fer ajustos posteriors.


LLICÈNCIA

Terme temut i odiat pels usuaris de programari privatiu, perquè és sinònim de diners a canvi d’un ús individual d’un programa. En canvi, és completament inofensiu per als que defensem i recomanem l’ús de solucions basades en el programari lliure.


NAVISION

Un altre exemple d’ERP privatiu molt estès, en aquest cas, fabricat per Microsoft. Podríem dir que és el clàssic del sector, amb una gran quantitat d’usuaris arreu del món, ja que va ser llençat al mercat a mitjan anys 80. Tot i permetre més personalització que altres solucions com SAP, la política tan agressiva de Microsoft pel que fa a les llicències li està fent perdre quota de mercat en favor d’eines en codi obert.


OPEN ERP/ODOO

És una de les solucions de gestió empresarial més populars en codi obert. De fet, nosaltres vàrem començar recomanant i instal·lant aquesta solució, però la manca d’una planificació a mitjà i llarg termini de desenvolupament i alliberament de noves versions, combinada amb l’aparició de nous lligams poc transparents amb els usuaris ens va desencisar. Ara, als nostres clients els recomanem Tryton (vegeu el darrer punt del glossari).


PARTNER

És el distribuïdor de tota la vida, però en l’àmbit del software de gestió ens agrada dir-ne partner. Com ja hem explicat en les pàgines anteriors, és bàsic que establiu un clima de confiança mútua per afrontar la instal·lació de l’ERP.


PROGRAMACIÓ

La programació és amb el que ens guanyem la vida els informàtics, i especialment els que treballem amb programari lliure i no ens dediquem a vendre llicències de productes. Principalment desenvolupem tot el que ens demani el client per optimitzar al màxim l’ús del nou programa. Molta de la feina té a veure amb la integració amb les bases de dades o amb el programari ja preexistent a l’empresa. També fem adaptacions a les noves versions i atenem necessitats sobrevingudes.


PROGRAMARI LLIURE

Hem dedicat tot un capítol a explicar què és el programari lliure o open source. N’hem detallat els avantatges i els inconvenients, i ens hem esplaiat amb els models de negoci que hi ha al voltant d’aquesta filosofia. Per resumir: és el software que es pot utilitzar, copiar o modificar sense cap tipus de restricció. El seu ús és gratuït i qualsevol pot veure com està construït i modificar-lo segons cregui convenient.


SAAS

Té molt a veure amb el cloud computing. De fet, és una conseqüència d’allotjar la tecnologia en els servidors externs. És l’acrònim de software as a service i la idea és allotjar les dades i la tecnologia en el cloud, i consumir-les segons les nostres necessitats com un servei i no com un producte. Això permet estalviar en manteniment i altres despeses associades.


TRYTON

És la nostra aposta com a ERP. És el producte robust, transparent, flexible i obert que recomanem als nostres clients i sobre el qual construïm les seves perspectives de negoci (i també les nostres, per què negar-ho?). Tecnològicament està al mateix nivell o per sobre d’altres solucions esmentades en aquest mateix glossari. Val la pena tenir-lo en compte.
CAPÍTOLS ANTERIORS


CAPÍTOL 10: Les 10 preguntes que has de fer

CAPÍTOL 9: L'opinió del director general

CAPÍTOL 8: L'opinió del director financer

CAPÍTOL 7: L'opinió del director TIC és essencial

CAPÍTOL 6: Qui ha de participar en la selecció? Implica en el procés als responsables dels departaments claus en l'organització

CAPÍTOL 5: És millor el programari lliure? No necessàriament, però convé que sempre tinguis aquesta opció en compte

CAPÍTOL 4: Incorpora a la recerca productes desenvolupats en programari lliure. T’ampliaran la perspectiva i t’oferiran avantatges que potser t’interessen.

CAPÍTOL 3: Per on s’ha de començar a buscar un ERP? El principal error és limitar massa la recerca inicial.

CAPÍTOL 2: Et descobrim quin és el moment adequat per seleccionar un ERP i quan de temps trigaràs a triar-lo i a posar-lo en marxa.

CAPÍTOL 1: Seleccionar un programa de gestió empresarial sempre és un maldecap. Aquesta guia és l’aspirina que t’ajudarà a afrontar-ho.


VOLS DESCARREGAR-TE LA GUIA EN PDF?


La guia definitiva per triar el teu software de gestió empresarial ERP

Amunt